ANUNȚ SELECŢIE PARTENERI

Primăria Oraşului Mizil, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru parteneri privaţi, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul PROGRAMULULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8 Promovarea unor locuri de muncă durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii Activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţarea de întreprinderi, inclusive a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7 Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, apelul „România Start Up Plus”.

Mai multe informații aici:
ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI U.A.T. MIZIL
Anexa 1 – Declarație pe propria raspundere eligibilitate
Anexa 2 – Fișa de partener
Anexa 3 – Declarație ACTIVITĂȚI-DOMENII
Anexa 4 – Declarație angajament CONTRIBUȚIE
Clarificări 14.10.2016

Mizil, 20.10.2016

Rezultatele selecţiei partenerilor pentru proiect POCU, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii

În urma derulării procedurii de selecţie parteneri în vedere dezvoltării unui proiect în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 3, Obiectivul tematic 8, Prioritatea de investiții 8.iii, Obiectiv specific 3.7, Apelul „România Start Up Plus”, Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Mizil a selectat următoarele entităţi:

Ofertant ———————————————————————————– Punctaj
ASOCIAŢIA EUROPA PENTRU DEZVOLTARE UMANĂ Câmpulung —– 100
S.C. TES Business Consulting S.R.L. Bucureşti ——————————- 90
S.C. RESUM CONSULTING S.R.L. Ploieşti ————————————— 50

selectie-partener