AVOCATUL POPORULUI – BIROUL TERITORIAL PLOIEŞTI BILANŢUL ACTIVITĂŢII PE TRIMESTRUL II / 2017

În trimestrul II al anului 2017 la Biroul teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului au fost primiți în audiență 358 de cetățeni, au fost depuse 92 de petiții și au fost primite 148 apeluri telefonice. De asemenea, au fost în lucru 72 de dosare din care au fost soluționate 47 de dosare, iar 35 se află în curs de soluționare.
Un număr de 37 de petiții au avut ca obiect alte aspecte decât cele care intră în competența instituției Avocatul Poporului, iar în aceste cazuri cetățenii au primit îndrumări cu privire la modul de soluționare al problemelor cu care se confruntă.
Cele mai multe petiții au avut la obiect încălcări privind dreptul de petiționare (art. 51 din Constituție), dreptul la un nivel de trai (art. 47 din Constituție – aici fiind incluse drepturile de pensie și drepturile sociale), dreptul de proprietate privată (art. 44 din Constituție) și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (art. 52 din Constituție).
În trimestrul II/2017 au existat 2 sesizări din oficiu (care au stat la baza efectuării anchetelor proprii) cu privire la posibile încălcări ale prevederilor art.50 din Constituția României, privind protecția persoanelor cu handicap, de către Primăria Municipiului Buzău și cu privire la posibile încălcări ale prevederilor art.34 din Constituția României, privind dreptul la ocrotirea sănătății, de către Spitalul Județean de Urgență Ploiești și au fost efectuate 3 anchete proprii la: Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Prahova, Primăria Șotrile, jud.Prahova și Primăria Municipiului Buzău.
Potrivit Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în competența Biroului teritorial Ploiești sunt cuprinse judeţele Prahova, Buzău şi Dâmboviţa, iar activitatea se desfăşoară de regulă la sediul biroului. Experţii Biroului Teritorial Ploieşti s-au deplasat însă lunar în judeţele Buzău şi Dâmboviţa pentru acordarea de audienţe şi pentru a primi petiţii.
Situaţia cu privire la numărul persoanelor din judeţele arondate, care au apelat la Biroul teritorial Ploiești se prezintă astfel:
Total Prahova Buzău Dâmboviţa
Audienţe 358 260 48 50
Petiţii primite 92 59 18 15
Apeluri telefonice 148 84 33 31
Dosare soluționate 47 18 18 11
Anchete proprii 4 3 1 –
Sesizări din oficiu 2 1 1 –

Deplasările lunare în judeţele Buzău şi Dâmboviţa vor continua, experții Biroului teritorial Ploiești venind în întâmpinarea persoanelor din aceste judeţe şi facilitând astfel accesul acestora la sprijinul oferit de instituţia Avocatul Poporului. Cu privire la aceste deplasări vor fi transmise în timp util anunţuri prin intermediul presei şi al autorităţilor locale şi judeţene.
Pentru cei interesați, reamintim că Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului are sediul în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, camera 155; tel./fax – 0244.593.227, program de audienţe: luni-joi – orele 09,00-16,00, vineri – orele 09,00-12,00, iar petiţiile pot fi trimise și prin poştă, prin e-mail la adresa avpprahova@avp.ro sau prin fax. Menționăm că petițiile adresate instituției Avocatul Poporului sunt scutite de taxe de timbru, iar audiențele sunt gratuite.
De asemenea, vă invităm să accesaţi site-ul instituţiei Avocatul Poporului la adresa www.avpoporului.ro, care conţine informaţii detalitate cu privire la activitatea instituției.

Ioana Enache
Expert coordonator
Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei AVOCATUL POPORULUI

COMUNICAT ACTIVITATE trim.II-2017

comunicat trim II-2017 scanat