Administrație publică și autoritate tutelară

Anunț indemizație creștere copil

Anunț important în atenția beneficiarilor indemizației creștere copil cf. O.U.G. 111/2010

Raport evaluare a implementării legii nr.544/2001 în anul 2015. Pentru fișier .pdf: CLICK AICI

Acte necesare completării dosarului pentru acordare indemnizație pentru susținerea familiei

ACTE NECESARE COMPLETARII DOSARULUI PENTRU ACORDARE CONCEDIU SI INDEMNIZATIE LUNARA PENTRU CRESTEREA COPIILOR – OUG 111/2010 – actul de identitate al solicitantului – acte doveditoare privind componenta familiei * certificat de nastere al copilului nou- nascut si livret de familie * hotarare judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, unde este cazul; * decizie a DGASPC

Acte necesare pentru alocație de stat pentru copii

Pentru a descarca lista – CLICK AICI

Atribuțiile Biroului Administrație Publică și Autoritate Tutelară

Pentru detalii privind atribuțiile Biroului Administrație Publică și Autoritate Tutelară – CLICK AICI

Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii

Pentru a descarca cererea – CLICK AICI