Anunțuri publice

DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință ordinară ȋn data de 25.02.2021

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin; In conformitate cu prevederile : – Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; – Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea 35/2021 privind prelungirea

Concurs pentru ocuparea postului de administrator/director general la S.C. SALUB INTERSERV SRL Mizil

Consiliul Local Mizil, în calitate de asociat unic al S.C. SALUB INTERSERV S.R.L. organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator/director general la S.C. SALUB INTERSERV SRL Mizil. Durata mandatului : 4 ani Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art.3 al regulamentului cadru aprobat prin HG nr.

Concurs inspector debutant Impozite si Taxe Locale

În conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria oraşului Mizil, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul serviciului impozite şi taxe locale. Denumire funcţie:

Anunt concurs consilier Urbanism

În conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria oraşului Mizil, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul serviciului amenajarea teritoriului şi urbanism, patrimoniu, cadastru

Anunt concurs consilier DIAMPE

În conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria oraşului Mizil, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul serviciului dezvoltare, investiţii, achiziţii, mediu şi proiecte

Anunt concurs inspector DIAMPE

În conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria oraşului Mizil, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul serviciului dezvoltare, investiţii, achiziţii, mediu şi proiecte

Autorizarea constituirii „ORGANIZATIEI UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII „SPP 2+3/CV1 TOHANEANCA-BUDUREASCA””

ORDIN 491 Nr. 491 din 02.02.2021

Chestionar Strategiei de Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027

În vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Durabilă pe perioada 2021-2027, Orașul Mizil derulează între 04.02.2021 și 14.02.2021 un sondaj pentru consultarea opiniei publice cu privire la principalele nevoi și probleme ale comunității locale. Opinia dumneavoastră, exprimată prin răspunsurile la întrebările din chestionarul următor, va influenţa deciziile cu privire la proiectele care vor fi dezvoltate în următorii ani în

COMUNICAT DE PRESĂ AVOCATUL POPORULUI – BIROUL TERITORIAL PLOIEŞTI BILANŢUL ACTIVITĂŢII PE ANUL 2020

BILANT ACTIVITATE 2020 AVP BIROU PLOIESTI Instituţia Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, în condițiile legii și are ca scop apărarea drepturilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile administrației publice, contribuind la soluționarea conflictelor dintre acestea, pe cale amiabilă, prin mediere și dialog. Constituţia obligă

DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință ordinară ȋn data de 28.01.2021

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin; In conformitate cu prevederile : – Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; – Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea 3/2021 privind prelungirea