Anunțuri publice

FACILITĂȚI FISCALE

HOTĂRÂRE privind instituirea unor facilitați fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ­ teritorială a Orașului Mizil

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinară din data de 16.09.2019

Primarul oraşului Mizil; Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art.133, alin.(2), țit.a), emite prezenta: D I S P O Z I Ţ I E: ARTICOL UNIC: Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 16.09.2019, orele 14.00, având următoarea ordine de zi: 1. Proiect

Locuri de parcare situate in zona Teilor

In data de 25.09.2019 va avea loc procedura de atribuire / licitatie a locurilor de parcare situate in zona Teilor si anume: − loc nr. 18 din fata blocului 5 − loc nr. 3 situat pe latura de Nord a blocului nr. 7 − loc nr. 2 situat in perimetrul blocului 11A In vederea participarii

Servicii de informare si publicitate pentru proiectul Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea si Dotarea Gradiniţei cu program prelungit nr.5- oras Mizil

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570 Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 ANUNT Denumire contract: Servicii de informare si publicitate pentru proiectul Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea si Dotarea Gradiniţei cu program prelungit nr.5- oras Mizil Data limita depunere oferta: 12.09.2019 00:00 Tip anunt: Cumparari directe Tip contract:Servicii Cod

CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MIZIL

Nr. 27153/04.09.2019 CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MIZIL In conformitate cu prevederile art. 134 lit. (b) din OUG nr. 57 / 2019- CODUL ADMINISTRATIV , se convoca Consiliul Local Mizil ȋn şedinţa extraordinara, ce va avea loc pe data de 09.09.2019 , orele 14,00, la sala de şedinţe a consiliului, cu următoarea ordine de

Studiu geotehnic sala sport Scoala Nr. 1, Mizil

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570 Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 ANUNT Denumire contract: Studiu geotehnic sala sport Scoala Nr. 1, Mizil Data limita depunere oferta:04.09.2019 Tip anunt: Cumparari directe Tip contract:Servicii Cod si denumire CPV:71332000-4 – Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2) Valoare estimata: 1.500,00 RON

Sistare apa Mizil

Ca urmare a temperaturilor ridicate din ultimperioada si a cresterii semnificative a consumului de apa potabila,va informam ca intervalul 28.08 – 01.09.2019, fumizarea apei va fi sistata intre orele 13.00-15.00 23.00-05.00 Societatea noastra isi cere scuze fata de locuitorii care vor fi afectati de lipsa apei si roaga toti consumatorii afectati de acest program sa

Anexa 24

PROCEDURA Privind eliberarea „Sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale“ – Anexa 24 – ACTE NECESARE: • Cerere –declaratie tip ; • Certificat de deces al autorului succesiunii; • Certificat de atestare fiscală eliberat de către Serviciul Local de Impozite si Taxe pe numele defunctului; • Adeverinta de rol agricol ; • Certificat de naştere şi de

Anunt Hidro Prahova

Ca urmare a temperaturilor ridicate din ultima perioada si a cresterii semnificative a consumului de apa potabila,va informam ca in perioada 19-25.08.2019, furnizarea apei va fi sistata intre orele: 23.00-05.00 Societatea noastra isi cere scuze fata de locuitorii care vor fi afectati de lipsa apei si roaga toti consumatorii afectati de acest program sa isi

Omida păroasă

Incepand  cu data de joi 08.08.2019 si pana pe data de 13.08.2019, intre orele 5,30 –  09,30  S.P.G.C.  Mizil, executa operatiunea de stropit impotriva omidei paroase. Rugam crescatorii de albine sa ia masurile necesare. Mentionam ca stropitul se prelungeste in functie de numarul de zile nefavorabile.