Anunțuri publice

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii «VARIANTA OCOLITOARE MIZIL» propus a fi amplasat in oras Mizil, comuna Gura Vadului, comuna Vadu Sapat, comuna Fantanele . Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru

Anunț

Având în vedere prevederile art.480-481 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul Administrativ şi HG 618/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor Primăria oraşului Mizil organizează examen de promovare în clasă conform următorului calendar : -probă scrisă în data de 06.12.2021. -proba interviu: în termen de 5 zile lucrătoare de

Anunț

Având în vedere prevederile art.478-479 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul Administrativ şi HG 618/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Primăria oraşului Mizil organizează examen de promovare în grad profesional conform următorului calendar: -proba scrisă în data de 14.12.2021. -proba interviu în termen de 5 zile lucrătoare

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinară (de îndată) din data de 09.11.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (2), lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin. (1) lit.a) și alin.(4) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinară (de îndată) din data de 05.11.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (2), lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin. (1) lit.a) și alin.(4) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ

pentru Planul de Management Social si de Mediu ( PMSM) elaborat pentru proiectul ”CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD, ÎN ORAȘUL MIZIL, JUDEȚUL PRAHOVA”. Primăria Mizil supune consultării publice planul de management social şi de mediu al sub-proiectului”CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD,

CONCURS de RECRUTARE pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de REFERENT, Clasa III, D.A.S. Mizil

În conformitate cu prevederile art. I din OUG nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice, DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MIZIL organizează CONCURS de RECRUTARE pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de REFERENT, Clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului servicii sociale evaluare inițială, prevenire, monitorizare familii cu copii aflați în situație

ANUNT CONCURS “FERMIER RESPONSABIL”

În cadrul proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” al cărui beneficiar este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în localitate Mizil a poposit Caravana Apăr Apa și s-au realizat teste de apă din fântânile gospodarilor. În cadrul caravanei v-am informamt că urma să demarăm un concurs adresat fermierilor “FERMIER RESPONSABIL” cu premii foarte generoase: 10

ANUNT!

In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 , in condiţiile

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRAHOVA – HOTĂRÂREA nr„ 91 adoptată in cadrul şedinţei extraordinare din data de 21.10.2021

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova: Având în vedere: – prevederile O.U.G. nr. 2112004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 1512005, cu modificările şi completările ulterioare; – prevederile H.G. nr. 149112004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor si