Anunțuri publice

Publicare cadastru general sector 65

Plan_cadastral Opis_alfabetic_detinatori_MIZIL

Anunț cu privire la focarul de pesta porcina

Anunț Dutch Trading International SRL

Anunț Dutch Trading International SRL

AVOCATUL POPORULUI – BIROUL TERITORIAL PLOIEŞTI BILANŢUL ACTIVITĂŢII PE TRIMESTRUL I / 2019

Comunicat privind activitatea Biroului teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului

Anunț privind ATRIBUIREA LOCUINȚELOR SOCIALE

Se stabileste perioada de la data de 22.07.2019 pana pe data de 03.09.2019 , pentru depunerea cererilor de atribuire a locuintelor sociale din blocul de locuinte sociale cu 30 de apartamente din Mizil Dosarul complet se va depune la Registratura Primariei orasului Mizil Regulamentul privind cadrul, modalitatea si criteriile de analiza si solicitare a cererilor

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: Prahova Denumire: UAT Mizil Sectoare cadastrale:65 OCPI Prahova anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul/sectoarele cadastral(e) nr. 65, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de început a

Informare SC LEADZ AD SRL

Înființare livadă de cireș, foraj de apă, irigație, hală condiționare, împrejmuire

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa de îndată din data de 10.07.2019

Se convoacă ședinţa de îndată a Consiliului Local al orașului Mizil în data de 10.07.2019, orele 16.00

Anunt public HIDRO

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a Acordului de Mediu

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 27.06.2019

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 27.06.2019, orele 15.00