Anunțuri publice

Evitarea incendiilor de vegetatie…

MĂSURI PENTRU EVITAREA PRODUCERII SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ GENERATE DE ARDEREA MIRIȘTILOR, VEGETAȚIEI. USCATE Șl A RESTURILOR VEGETALE LA NIVELUL JUDEȚULUI PRAHOVA, PENTRU ANUL 2019

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 28.02.2019

Primarul oraşului Mizil; Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată în 2007 cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta: D I S P O Z I Ţ I E: ARTICOL UNIC: Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 28.02.2019, orele 15.00, având următoarea

D I S P O Z I Ţ I E Privind modificarea sediului Sectiei de votare nr . 239 din oraşul Mizil , judetul Prahova

ART.1.Se modifica sediul sectiei de votare nr. 239 din orasul Mizil , judetul Prahova , dupa cum urmeaza : a)Sectia de votare nr. 239 , cod sectie 31-239, situata ȋn cladirea proprietatea privata a orasului Mizil din str. Mihai Bravu , nr 136 , judetul Prahova se muta ȋn incinta cladirii noi din cadrul Liceului

Cursuri GRATUITE

Cursuri de calificare si recalificare GRATUITE ! Inscrieri si informatii MIERCURI 13.02.2019 , ORA 13:00 la Liceul Teoretic Mizil !

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 in anuL 2018 PRIMARIA ORASULUI MIZIL

Pentru document în format .PDF click AICI!

Anunt SC DEBY FRESH FRUT SRL

Anunt in format .JPG

Reevaluare active fixe corporale Primaria Mizil

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570 Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 E-mail: proscanalina@yahoo.com Punct(e) de contact: Alina Ranceanu In atentia: : Alina Ranceanu ANUNT Denumire contract: Reevaluare active fixe corporale Primaria Mizil Data limita depunere oferta: 18.12.2018 09:29 Tip anunt: Cumparari directe Tip contract: Servicii Cod

Anunt mediu Soc. Agricola Lactorom

Societatea Agricola Lactorom anunta documentatia pentru autorizatia de mediu

Informare ISU

În data de 28.11.2018 ora 18:00 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Șerban Cantacuzino” al județului Prahova va organiza și desfășura un exercițiu de cooperare cu forțe și mijloace în teren, pentru antrenarea structurilor profesioniste în vederea îndeplinirii misiunilor specifice în situația producerii unui seism pe raza orașului Mizil

DEPUNERE PLANURI DE AFACERI ÎN CADRUL PROIECTULUI ”MIZIL START UP PLUS”

DEPUNERE PLANURI DE AFACERI ÎN CADRUL PROIECTULUI ”MIZIL START UP PLUS”