Anunțuri publice

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 27.10.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin.(1), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; DISPUNE:

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC ANA&CORNEL SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul « Modernizare si extindere fabrica preparate carne »

Anunt pentru organizarea procedurii de Iicitatie publica cu strigare pentru închirierea locurilor de parcare str. 24 Ianuarie – str. Blajului si str. Nicolae Balcescu – str. Cuza-Voda

Primaria orasului Mizil, In baza HCL nr. 100/31.08.2021, organizeaza licitatie deschisa cu strigare in data de 05.11.2021, in vederea închirierii unnatoarelor locurilor de parcare: locurile 13, 14 si 41 in zona de resedinta 24 Ianuarie – Blajului, locurile 32, 33, 37, 42, 49 si 79 in zona de resedinta Nicolae Balcescu – Cuza Voda. Atribuirea

INSTIINTARE parcarea de resedinta din zona str. BLAJULUI – str. 24 IANUARIE

Primaria orasului Mizil, va instinteaza prin prezenta: -Ca urmare a desfasurarii licitatiei cu strigare pentru locurile numerotate de la 1 la 51, in parcarea de resedinta din zona str. BLAJULUI – str. 24 IANUARIE, incepand cu data de O1.11.2021, utilizarea locurilor de parcare de catre alte persoane decat posesorii de drept conform contract de închiriere

INSTIINTARE parcarea de resedinta din zona str. NICOLAE BALCESCU – str. CUZA-VODA

Primaria orasului Mizil, va instinteaza prin prezenta: -Ca urmare a desfasurarii Iicitatiei cu strigare pentru locurile numerotate de Ia 1 la 79, in parcarea de resedinta din zona str. NICOLAE BALCESCU – str. CUZA-VODA, incepand cu data de 01.11.2021, utilizarea locurilor de parcare de catre alte persoane decat posesorii de drept conform contract de închiriere

Anunt pentru încheierea contractelor de închiriere pentru locurile de parcare atribuite in urma licitatiilor desfasurate in zonele de resedinta din str. 24 Ianuarie – str. Blajului si str. Nicolae Balcescu – str. Cuza-Voda

In vederea incheierii contractelor de inchiriere si achitarii taxei anuale pentru locurile de parcare obtinute prin procedura de atribuire directa sau licitatie din data de 18.10.2021 si 19.10.2021 , beneficiatii directi sunt rugati sa se prezinte la sediul Primariei Mizil, incepand cu data de 08.11.2021, in cadrul departamentului Impozite si Taxe locale. Totodata, persoanele care

ANUNȚ privind acordarea AJUTORULUI pentru ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI SEZON 2021 – 2022

Începând cu data de 18.10.2021, la sediul Direcției de Asistență Socială Mizil din str. Blajului, nr. 5A, se pot depune cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. Cetățenii care realizează venituri de până la 1386

Anunt locatie pentru organizarea procedurii de licitatie publica cu strigare pentru inchirierea locurilor de parcare str. 24 Ianuarie – str. Blajului

Primaria orasului Mizil, In baza HCL nr. 100/31.08.2021, organizeaza licitatie deschisa cu strigare in data de 19.10.2021, in vederea inchirierii locurilor de parcare de resedinta amenajate si numerotate in proximitatea strazilor 24 Ianuarie si Blajului, conform regulamentului de atribuire a locurilor de parcare, aprobat conform HCL 39/28.02.2018. Avand in vedere situatia epidemiologica raportata pentru Orasul

Anunt locatie pentru organizarea procedurii de licitatie publica cu strigare pentru inchirierea locurilor de parcare str. N. Balcescu -str. Cuza Voda

Primaria orasului Mizil, In baza HCL nr. 101/31.08.2021, organizeaza licitatie deschisa cu strigare in data de 18.10.2021, in vederea inchirierii locurilor de parcare de resedinta amenajate si numerotate in proximitatea strazilor Nicolae Balcescu si Cuza-Voda, conform regulamentului de atribuire a locurilor de parcare, aprobat conform HCL 39/28.02.2018. Avand in vedere situatia epidemiologica raportata pentru Orasul

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – SC DUTCH TRADING INTERNATIONAL SRL

SC DUTCH TRADING INTERNATIONAL SRL {titularul proiectului), anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare unitate de productie,