Anunțuri publice

Proiect „Şcoala pentru toţi”

ANUNȚ SELECŢIE PARTENERI Primăria Oraşului Mizil, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru parteneri privaţi, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul PROGRAMULULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 6 Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiții 10i Reducerea şi prevenirea

ANUNȚ SELECŢIE PARTENERI

Primăria Oraşului Mizil, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru parteneri privaţi, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul PROGRAMULULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8 Promovarea unor locuri de muncă

ANUNŢ PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea Administrativ Teritoriala a Oraşului Mizil din judeţul Prahova, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1 şi 2, ȋncepand cu data de 05.10.2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei oraşului Mizil , din str. B-dul Unirii, nr 14, judeţul Prahova, conform art 14, alin (1) şi (2) din

Anunt

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MIZIL ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru OCUPAREA UNUI POST TEMPORAR VACANT de MEDIATOR SANITAR Denumirea postului temporar vacant: MEDIATOR SANITAR Numărul posturilor scoase la concurs: 1 Structura din care face parte postul temporar vacant: Serviciul Public de Asistență Socială Mizil, Compartiment Asistenți Medicali Comunitari și Mediatori Sanitari Condiții de participare: – Studii

Anunt O.C.P.I.

PRIMARIA MIZIL deruleaza impreuna cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova un program pentru realizarea lucrărilor de cadastru general în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF). Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică este asigurată din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin bugetul OCPI Prahova, în baza OUG

Anunț impozite și taxe

Primăria Mizil a demarat o acţiune de recuperare a debitelor pe care persoanele fizice şi societăţile comerciale le au către bugetul local. Prima fază constă într-o acţiune de informare şi de încercare de stingere amiabilă a acestor debite. Pentru situaţiile în care nu va fi posibil, vom trece la acţiuni de executare silită. Credem că

Raport activitate intreprinderi aflate in subordinea Consiliului Local Mizil

Raport privind activitatea desfasurata pe anul 2015 de catre societatile comerciale aflate in subordinea Consiliului local Mizil RAPORT INTREPRINDERI MIZIL Macheta indicatori economico-financiari: Sc MERENDA PRIM SRL SC SALUB INTERTSERV SA

Invitație de participare

Selecție oferte – NEGOCIERE Servicii de acordare a unui împrumut intern pentru refinanțarea datoriei publice locale Parametrii de calcul CERTIFICAT FISCAL Expunere imprumut Plati restante 31.07.2016 Hotăriri privind contractarea unor finanțări rambursabile interne: Descărcați fișierul în format zip AICI.

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MIZIL

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MIZIL Comisia Buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, administrarea domeniului public si privat ; 1. Iacob Dan – Presedintele comisiei ; 2. Stoica Andreea-Iuliana -secretarul comisiei ; 3. Minea Claudiu-Remus -membru ; 4. Stoicescu Stefan -membru ; 5. Radu Eduard – membru ; Comisia urbanism , dezvoltare urbană şi

Rezultate alegeri locale 2016

Rezultate finale alegeri locale 2016: Primar Consiliu Local