Anunțuri publice

Anunț impozite și taxe

Primăria Mizil a demarat o acţiune de recuperare a debitelor pe care persoanele fizice şi societăţile comerciale le au către bugetul local. Prima fază constă într-o acţiune de informare şi de încercare de stingere amiabilă a acestor debite. Pentru situaţiile în care nu va fi posibil, vom trece la acţiuni de executare silită. Credem că

Raport activitate intreprinderi aflate in subordinea Consiliului Local Mizil

Raport privind activitatea desfasurata pe anul 2015 de catre societatile comerciale aflate in subordinea Consiliului local Mizil RAPORT INTREPRINDERI MIZIL Macheta indicatori economico-financiari: Sc MERENDA PRIM SRL SC SALUB INTERTSERV SA

Invitație de participare

Selecție oferte – NEGOCIERE Servicii de acordare a unui împrumut intern pentru refinanțarea datoriei publice locale Parametrii de calcul CERTIFICAT FISCAL Expunere imprumut Plati restante 31.07.2016 Hotăriri privind contractarea unor finanțări rambursabile interne: Descărcați fișierul în format zip AICI.

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MIZIL

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MIZIL Comisia Buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, administrarea domeniului public si privat ; 1. Iacob Dan – Presedintele comisiei ; 2. Stoica Andreea-Iuliana -secretarul comisiei ; 3. Minea Claudiu-Remus -membru ; 4. Stoicescu Stefan -membru ; 5. Radu Eduard – membru ; Comisia urbanism , dezvoltare urbană şi

Rezultate alegeri locale 2016

Rezultate finale alegeri locale 2016: Primar Consiliu Local

Anunt Alegeri 2016

In conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din Legea nr. 115/2016 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale , cetătenii Uniunii Europene cu drept de vot, care au domiciliul pe teritoriul administrativ al orasului Mizil , au dreptul să verifice ȋnscrierile facute in listele electorale complementare . Listele electorale complementare pot fi verificate de cetățenii

Raport evaluare a implementării legii nr.544/2001 în anul 2015. Pentru fișier .pdf: CLICK AICI

H O T Ă R Â R E privind instituirea unor restricţii de circulaţie în oraşul Mizil

H O T Ă R Â R E privind  instituirea unor restricţii de circulaţie în oraşul Mizil Art.1. (1) Se aprobă instituirea restricţiei de circulaţie în oraşul Mizil prin instalarea unui indicator de “sens unic” pe strada Nicolae Bălcescu, cu intrarea din str. 24 Ianuarie până la intersecţia cu str. Bucovinei. (2) Se aprobă instituirea

ANUNŢ În conformitate cu art. 7, alin.2 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în adminstraţie, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii Oraşului Mizil pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, în legatură cu propunerile de variante privind STEMA ORAŞULUI MIZIL, JUDEŢUL PRAHOVA, afişate mai jos, până la data de 30

HOTARARE ……… alimentatie publica

HOTARARE privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor comerciale de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului HOTARARE Art. 1. Se aproba Regulamentul pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor comerciale de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului conform Anexei la prezenta hotarare parte integranta