Anunțuri publice

Anunt locatie pentru organizarea procedurii de licitatie publica cu strigare pentru inchirierea locurilor de parcare str. 24 Ianuarie – str. Blajului

Primaria orasului Mizil, In baza HCL nr. 100/31.08.2021, organizeaza licitatie deschisa cu strigare in data de 19.10.2021, in vederea inchirierii locurilor de parcare de resedinta amenajate si numerotate in proximitatea strazilor 24 Ianuarie si Blajului, conform regulamentului de atribuire a locurilor de parcare, aprobat conform HCL 39/28.02.2018. Licitatia va avea loc la orele 13.00, la

Anunt locatie pentru organizarea procedurii de licitatie publica cu strigare pentru inchirierea locurilor de parcare str. N. Balcescu -str. Cuza Voda

Primaria orasului Mizil, In baza HCL nr. 101/31.08.2021, organizeaza licitatie deschisa cu strigare in data de 18.10.2021, in vederea inchirierii locurilor de parcare de resedinta amenajate si numerotate in proximitatea strazilor Nicolae Balcescu si Cuza-Voda, conform regulamentului de atribuire a locurilor de parcare, aprobat conform HCL 39/28.02.2018. Licitatia va avea loc la orele 13.00, la

C.J.S.U. – HOTĂRÂREA nr. 77 adoptată În cadrul şedinţei extraordinare din data de 30.09.2021

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova: Având în vedere: – prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare; – prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor si

Informare CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

Aceasta informare este efectuată de: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, B-dul Republicii nr. 2-4, Municipiul Ploiesti, jud.Prahova, ce intenţionează să solicite de la SGA PRAHOVA aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor „Varianta Ocolitoare Mizil”, amplasate în orasul Mizil, comuna Gura Vadului, comuna Vadu Sapat, comuna Fantanele, judetul Prahova. Aceasta investiţie este noua. Ca rezultat al

Anunț promovare D.A.S.

ANUNȚ Privind organizarea examenului/concursului de promovare în grad profesional superior în cadrul Compartimentului Servicii Sociale Persoane cu Dizabilități și Persoane Vârstnice, Monitorizare Asistență Personali și Resurse Umane al Direcției de Asistență Socială Mizil Având în vedere: – Prevederile art. 31, alin. 2 – 8 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Anunt mediu S.C. ANA SI CORNEL S.R.L.

S.C. ANA SI CORNEL S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare si extindere fabrica preparate carne”, propus a fi amplasat în Orasul Mizil, str. Bariera Amaru nr. 1, NC 22403, judetul Prahova. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova,

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 29.09.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin.(1), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; DISPUNE:

Anunt public privind decizia etapei de încadrare SC Dutch Trading International SRL

SC DUTCH TRADING INTERNATIONAL SRL, titular al proiectului „Modernizare unitate de productie”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, în cadrul procedurii de

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa extraordinară din data de 23.09.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (2), lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin.(1), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

COMUNICAT DE PRESĂ – 15/09/2021 – Lansare TSG 2021

Peste 60 de școli iau startul în cea de-a VIII-a ediție a campaniei Traffic Snake Game România Campania Traffic Snake Game (TSG) sau OSCAR ȘARPELE HOINAR, așa cum este cunoscută în România, a ajuns la cea de-a VIII-a ediție națională. În trecut, TSG a înregistrat economii impresionante de emisii CO2 și aproximativ 400.000 km parcurși