Anunțuri publice

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Primaria Orasului Mizil anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul « Modernizarea strazilor Grivitei, Tepes Voda, Visinului si Zorile din orasul Mizil, judetul Prahova propus a fi amplasat in orasul Mizil judetul Prahova. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia

Publicatie de vanzare

Publicatie de vanzare dosar 217/2014 termen 03 septembrie 2018

AVOCATUL POPORULUI – BIROUL TERITORIAL PLOIEŞTI BILANŢUL ACTIVITĂŢII PE TRIMESTRUL II / 2018

În trimestrul II trimestru al anului 2018 la Biroul teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului au fost primiți în audiență 284 de cetățeni, au fost depuse 65 de petiții și au fost primite 152 apeluri telefonice. De asemenea, au fost deschise 35 de dosare în care au fost efectuate verificări cu privire la situații semnalate

Servicii de proiectare pentru “Modernizarea, reabilitarea şi dotarea Casei de Cultură a Orașului Mizil” (faza expertiză tehnică + DALI)

Denumire contract: Servicii de proiectare pentru “Modernizarea, reabilitarea şi dotarea Casei de Cultură a Orașului Mizil” (faza expertiză tehnică + DALI) Data limita depunere oferta: 31.07.2018 16:00 Tip anunt: Cumparari directe Tip contract: Servicii Cod si denumire CPV: 71000000-8 – Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2) Valoare estimata: 38.000,00 RON

Servicii de proiectare – faza SF – pentru modernizarea străzilor Griviței, Țepeș Vodă, Vișinului și Zorile

Denumire contract: Servicii de proiectare – faza SF – pentru modernizarea străzilor Griviței, Țepeș Vodă, Vișinului și Zorile Data limita depunere oferta: 30.07.2018 16:00 Tip anunt: Cumparari directe Tip contract: Servicii Cod si denumire CPV: 71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2) Valoare estimata: 15.000,00 – 20.000,00 RON Descriere contract: Obiectiv

Servicii de proiectare pentru “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Școlii gimnaziale ”Sfântul Nicolae”, Oraş Mizil” (faza expertiză tehnică + DALI)

Denumire contract: Servicii de proiectare pentru “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Școlii gimnaziale ”Sfântul Nicolae”, Oraş Mizil” (faza expertiză tehnică + DALI) Data limita depunere oferta: 30.07.2018 16:00 Tip anunt: Cumparari directe Tip contract: Servicii Cod si denumire CPV: 71000000-8 – Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2) Valoare estimata: 35.000,00 RON

ANUNT PRIVIND RISCUL DE APARITIE A PESTEI PORCINE AFRICANE

– Dacă deccoperiți pe cămp cadavre din specia porc mistreț anunțați imediat la numerul de telefon 0244250027. – Porcii crescuți în gospodărie nu trebuie hrăniți cu resturi alimentare din bucătărie, în special cele provenite de la carnea sau produsele din carne de porc gătite. – Orice modificare a stării de sănătate a porcilor din gospodărie

TRANSPARENŢA DECIZIONALA

Nr. 26331/13.07.2018 TRANSPARENŢA DECIZIONALA ANUNŢ , Oraşul Mizil reprezentat de către Primar Negraru Silviu Calin , initiaza procedura de consultare publica , ȋn conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala ȋn administratia publica , pentru Proiectul de hotarare privind instituirea unor restrictii de circulatie ȋn orasul Mizil , ca urmare a hotararilor luate

Regulamentul de organizare și funcționare al talciocului Mizil

HOTĂRÂRE privind desfăşurarea activităţii de talcioc în Oraşul Mizil Consiliul Local al orasului Mizil, întrunit în ședința extraordinară din data de 28.06.2018; Având în vedere : – adresa nr. 24.345/20.06.2018 a D-nei Tănase Loredana, Secretarul Orașului Mizil, prin care propune inițierea unui proiect de hotăâre privind mutarea talciocului și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare

Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă pe domeniul public al Orașului Mizil

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă pe domeniul public al Orașului Mizil Consiliul Local al Oraşului Mizi întrunit în ședința extraordinară din data de 28.06.2018: Având în vedere: – adresa nr. 905/26.06.2018 a Serviciului Public de Gospodărire Comunală Mizil, înregistrată la registratura Consiliului Local al Orașului Mizil sub nr.