Anunțuri publice

COMUNICAT DE PRESĂ – HIDRO PRAHOVA SA

În contextul măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19, societatea HIDRO PRAHOVA SA dă asigurări clienților pe care îi deservește, precum și autorităților locale din localitățile aflate în aria de operare, că este pregătită să asigure continuitatea alimentării cu apă potabilă. “Societatea HIDRO PRAHOVA SA a adoptat un plan de măsuri speciale pentru buna desfășurare a

D I S P O Z I Ţ I E Privind stabilirea unor masuri suplimentare luate la nivelul Primariei Mizil , împotriva răspândirii COVID 19

Primarul orasului Mizil , dl. Negraru Silviu Calin ; Avand ȋn vedere : -Hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus ; -procesul verbal ȋncheiat ȋn urma sedintei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Mizil ; In conformitate cu prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul

COMUNICAT Avocatul Poporului

În perioada 10 martie 2020 – 31 martie 2020, din motive de siguranță medicală, se suspendă activitatea de acordare a audiențelor a Biroului Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului urmând ca, după această dată, să se ia noi decizii, în funcție de evoluția situației. Cu toate acestea, cetățenii se pot adresa în continuare Biroului Teritorial

www.fiipregatit.ro

Fiipregatit.ro

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 544/2001 in anuL 2019 PRIMARIA ORASULUI MIZIL

Pentru document în format .PDF click AICI!

CORONAVIRUS (COVID-19)

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19) 10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate: Spălați-vă mâinile de multe ori; Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute; Nu vă atingeți ochii , nasul si gura cu mâinile; Acoperiți-vă gura și nasul daca stranutați sau tușiți; Nu luați medicamente antivirale si nici antibiotice

Anunt mediu SC VITANLIV FERM SRL

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

Consiliul Judeţean Prahova anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ““AMPLASARE SEMNALE DE INTRARE ÎN JUDEȚ (DN 1 – LIMITĂ JUD. BRAȘOV, DN 1 B – LIMITĂ JUD. BUZĂU, DN 72 – LIMITĂ JUD. DÂMBOVIȚA), JUD. PRAHOVA (TOTEM)”” propus a fi amplasat în MIZIL, judeţul Prahova. Informațiile privind

PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al oraşului Mizil pe anul 2020

Primarul Oraşului Mizil prin expunerea de motive nr. 16.638/21.02.2020 și ; Văzând: – raportul de specialitate nr. 16.449/19.02.2020 al Direcției economice prin care solicită aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli şi bugetului instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, al Orasului Mizil pe anul 2020;  prevederile Legii nr. 5/2020 pentru aprobarea bugetului de

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 27.02.2020

Primarul oraşului Mizil; Având în vedere prevederile art.133, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, emite prezenta: D I S P O Z I Ţ I E: ARTICOL UNIC: Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 27.02.2020, orele 15.00, având următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea procesului