D.I.A.M.P.E – Serviciul dezvoltare, investitii, achizitii publice, mediu si proiecte europene.

Continuare lucrări şcoală 10 săli de clasă – Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu” Mizil”

Unitatea administrativ-teritorială ORAȘ MIZIL, cu sediul în Bd. Unirii, nr. 14, MIZIL, CP 105800, Judeţul Prahova, tel. 0244-250027, fax 0244-251120, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participaţi la achiziţia directă având ca obiect: “Servicii de dirigenţie de şantier pentru realizarea obiectivului Continuare lucrări şcoală 10 săli de clasă – Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu”

Raport evaluare a implementării legii nr.544/2001 în anul 2015. Pentru fișier .pdf: CLICK AICI

Anunț achiziție directă

Unitatea administrativ-teritorială ORAȘ MIZIL, cu sediul în Bd. Unirii, nr. 14, MIZIL, CP 105800, Judeţul Prahova, tel. 0244-250027, fax 0244-251120, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participaţi la achiziţia directă având ca obiect: “Servicii de dirigenţie de şantier pentru realizarea obiectivului Bloc de locuinţe sociale cu 30 de apartamente în Oraşul Mizil” Cod

Acte necesare completării dosarului pentru acordare indemnizație pentru susținerea familiei

ACTE NECESARE COMPLETARII DOSARULUI PENTRU ACORDARE CONCEDIU SI INDEMNIZATIE LUNARA PENTRU CRESTEREA COPIILOR – OUG 111/2010 – actul de identitate al solicitantului – acte doveditoare privind componenta familiei * certificat de nastere al copilului nou- nascut si livret de familie * hotarare judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, unde este cazul; * decizie a DGASPC

Acte necesare pentru alocație de stat pentru copii

Pentru a descarca lista – CLICK AICI

Atribuțiile Biroului Administrație Publică și Autoritate Tutelară

Pentru detalii privind atribuțiile Biroului Administrație Publică și Autoritate Tutelară – CLICK AICI

Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii

Pentru a descarca cererea – CLICK AICI