Evidența persoanei

Extras din OUG 70/14.mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextual situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale, precum şi a altor acte normative

EVIDENŢA PERSOANELOR – Ref. VALABILITATE CI – (expirat la 1 martie 2020 – valabil încă 90 de zile de la încetarea starii de urgenţă): “IX. Măsuri cu privire la valabilitatea unor documente în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Art. 45 – (1) În măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel, valabilitatea

Program cu publicul S.P.C.L.E.P. Mizil

Programul de lucru cu publicul pentru S.P.C.L.E.P. Mizil este urmatorul: Luni — Vineri – 08:00-12:00 (primiri / eliberari acte) Telefon/Fax: 0244.253.309 E-mail: spclep_mizil@ph.e-adm.ro

Recrutare Evidenta Persoanei

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL cu sediul în Bd.Unirii, nr. 14, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului astfel : Consilier, clasa I, grad profesional debutant- serviciul public de evidenţa persoanei: 2 posturi Condiţii de participare : Candidatii trebuie să îndeplinească condiţiile

Program Evidența persoanei Mizil, alegeri parlamentare 2016

Documente necesare pentru actele de identitate

1. Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România – click aici 2. Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române – click aici 3. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani – click aici 4. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei