Noutăți din Mizil

Invitație de participare

Selecție oferte – NEGOCIERE Servicii de acordare a unui împrumut intern pentru refinanțarea datoriei publice locale Parametrii de calcul CERTIFICAT FISCAL Expunere imprumut Plati restante 31.07.2016 Hotăriri privind contractarea unor finanțări rambursabile interne: Descărcați fișierul în format zip AICI.

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MIZIL

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MIZIL Comisia Buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, administrarea domeniului public si privat ; 1. Iacob Dan – Presedintele comisiei ; 2. Stoica Andreea-Iuliana -secretarul comisiei ; 3. Minea Claudiu-Remus -membru ; 4. Stoicescu Stefan -membru ; 5. Radu Eduard – membru ; Comisia urbanism , dezvoltare urbană şi

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Mizil din data de 27.07.2016

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Mizil din data de 27.07.2016

Anunt

Pentru o mai bună comunicare şi informare între instituţie şi dvs. cetăţenii acestui oraş, site-ul Primăriei va găzdui rubrici în care veţi găsi informaţii despre proiecte care sunt în derulare, proiecte pe care dorim a le aplica pe viitor, idei, iniţiative şi anunţuri de interes public. Pentru cetăţenii care din varii motive nu au acces

Anunț indemizație creștere copil

Anunț important în atenția beneficiarilor indemizației creștere copil cf. O.U.G. 111/2010

Rezultate alegeri locale 2016

Rezultate finale alegeri locale 2016: Primar Consiliu Local

Anunț concurs șef serviciu

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL cu sediul în oraşul Mizil, Bd.Unirii, nr. 14, judeţul Prahova organizează concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu dezvoltare, investiţii, achiziţii, mediu şi proiecte europene din cadrul aparatului de specialitate al primarului astfel : ŞEF SERVICIU gradul II- 1 post Condiţii de participare : DETALII CONDITII DE

Copii cu parinti plecati

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL MIZIL SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ INFORMARE Către părintele care exercită singur autoritatea părintească care urmează să plece la muncă într-un alt stat Către ambii părinţi care urmează să plece la muncă într-un alt stat Către tutorele care urmează să plece la muncă într-un alt stat Flyer campanie copii cu

Rezultatele selecţiei partenerilor pentru proiect POCU

Mizil, 09.05.2016 Rezultatele selecţiei partenerilor pentru proiect POCU, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii În urma derulării procedurii de selecţie parteneri în vedere dezvoltării unui proiect în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților

Continuare lucrări şcoală 10 săli de clasă – Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu” Mizil”

Unitatea administrativ-teritorială ORAȘ MIZIL, cu sediul în Bd. Unirii, nr. 14, MIZIL, CP 105800, Judeţul Prahova, tel. 0244-250027, fax 0244-251120, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să participaţi la achiziţia directă având ca obiect: “Servicii de dirigenţie de şantier pentru realizarea obiectivului Continuare lucrări şcoală 10 săli de clasă – Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu”