Urbanism

Locuri de parcare situate in zona Teilor

In data de 25.09.2019 va avea loc procedura de atribuire / licitatie a locurilor de parcare situate in zona Teilor si anume: − loc nr. 18 din fata blocului 5 − loc nr. 3 situat pe latura de Nord a blocului nr. 7 − loc nr. 2 situat in perimetrul blocului 11A In vederea participarii

IMPORTANT: ATRIBUIREA LOCUINŢELOR DIN BLOCUL DE LOCUINŢE SOCIALE

IMPORTANT: ATRIBUIREA LOCUINŢELOR DIN BLOCUL DE LOCUINŢE SOCIALE CU 30 DE APARTAMENTE SE VA FACE NUMAI CĂTRE PERSOANE CARE AU DEPUS SOLICITĂRILE ÎN PERIOADA 22.07.2019-03.09.2019, IAR DOSARELE DE SOLICITARE VOR CUPRINDE DOCUMENTELE CONFORM ANEXEI 2 LA “REGULAMENTUL PRIVIND CADRUL, MODALITĂŢILE ŞI CRITERIILE DE ANALIZĂ ŞI SOLUŢIONARE A CERERILOR DE ATRIBUIRE A LOCUINŢELOR SOCIALE”. CERERILE DEPUSE

Publicare cadastru general sector 65

Plan_cadastral Opis_alfabetic_detinatori_MIZIL

Concurs angajare serviciul amenajarea teritoriului şi urbanism, patrimoniu, cadastru şi agricultură

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL cu sediul în Bd.Unirii, nr. 14, judeţul Prahova organizează concurs conform Legii 188/1999 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de : consilier, clasa I, grad profesional asistent- serviciul amenajarea teritoriului şi urbanism, patrimoniu, cadastru şi agricultură-1 post. Concursul se va desfăşura astfel : – proba scrisă în data de 18.06.2019, orele 10,00, –

Certificate, autorizații Urbanism

Listă CERTIFICATE DE URBANISM emise: Decembrie 2019 Noiembrie 2019 Octombrie 2019 Septembrie 2019 Aprilie-August 2019 Martie-2019 Ianuarie-Februarie 2019 Listă AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE emise: Decembrie 2019 Noiembrie 2019 Octombrie 2019 Septembrie 2019 Aprilie-August-2019 Martie-2019 Ianuarie-Februarie 2019 Listă AUTORIZAȚII DE DESFIINȚARE emise: Decembrie 2019 Noiembrie 2019 Octombrie 2019 Septembrie 2019 Aprilie-August-2019 Ianuarie-Februarie 2019

Concurs de recrutare: serviciul amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură – 1 post

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL cu sediul în Bd.Unirii, nr. 14, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului astfel : Consilier, clasa I, grad profesional superior- serviciul amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură: 1 post Condiţii de participare : Candidatii trebuie

Anunt recrutare urbanism

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL cu sediul în Bd.Unirii, nr. 14, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului astfel : Consilier, clasa I, grad profesional principal – serviciul amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură: 1 post Condiţii de participare : Candidatii

REGULAMENT LOCAL de implicare a publicului în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism sau amenajarea teritoriului

Click aici pentru a consulta REGULAMENTUL LOCAL de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului

Documente necesare pentru eliberarea Autorizației de Construire

1.Cerere tip; 2.Anexa la cerere; 3.Certificatul de Urbanism; 4.Fisele tehnice si avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism; 5.Proiectul tehnic pentru Autorizatia de Construire- PAC- intocmit in 2 ex . in conformitate cu prevederile Lg. nr.50/1991 republicata in 2004; 6.Dovada de luare in evidenta a proiectului de arhitectura din PAC , eliberata de catre Filiala teritoriala

Documente necesare pentru eliberarea Certificatului de Urbanism

1. Cerere tip conform model F.1 anexa la Ordinul MTCT 1430/1995 la care se anexeaza: – acte doveditoare privind dreptul de proprietate asupra imobilului ( teren si constructii); – planul de situatie si planul de incadrare in zona in 2 exemplare intocmit pe suport topografic vizat de Oficiul Judetean de Cadastru; – memoriu tehnic justificativ;