Urbanism

Concurs de recrutare: serviciul amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură – 1 post

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL cu sediul în Bd.Unirii, nr. 14, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului astfel : Consilier, clasa I, grad profesional superior- serviciul amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură: 1 post Condiţii de participare : Candidatii trebuie

Anunt recrutare urbanism

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL cu sediul în Bd.Unirii, nr. 14, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului astfel : Consilier, clasa I, grad profesional principal – serviciul amenajarea teritoriului și urbanism, patrimoniu, cadastru și agricultură: 1 post Condiţii de participare : Candidatii

REGULAMENT LOCAL de implicare a publicului în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism sau amenajarea teritoriului

Click aici pentru a consulta REGULAMENTUL LOCAL de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului

Documente necesare pentru eliberarea Autorizației de Construire

1.Cerere tip; 2.Anexa la cerere; 3.Certificatul de Urbanism; 4.Fisele tehnice si avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism; 5.Proiectul tehnic pentru Autorizatia de Construire- PAC- intocmit in 2 ex . in conformitate cu prevederile Lg. nr.50/1991 republicata in 2004; 6.Dovada de luare in evidenta a proiectului de arhitectura din PAC , eliberata de catre Filiala teritoriala

Documente necesare pentru eliberarea Certificatului de Urbanism

1. Cerere tip conform model F.1 anexa la Ordinul MTCT 1430/1995 la care se anexeaza: – acte doveditoare privind dreptul de proprietate asupra imobilului ( teren si constructii); – planul de situatie si planul de incadrare in zona in 2 exemplare intocmit pe suport topografic vizat de Oficiul Judetean de Cadastru; – memoriu tehnic justificativ;