Urbanism

REGULAMENT LOCAL de implicare a publicului în elaborarea şi revizuirea planurilor de urbanism sau amenajarea teritoriului

Click aici pentru a consulta REGULAMENTUL LOCAL de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului

Documente necesare pentru eliberarea Autorizației de Construire

1.Cerere tip; 2.Anexa la cerere; 3.Certificatul de Urbanism; 4.Fisele tehnice si avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism; 5.Proiectul tehnic pentru Autorizatia de Construire- PAC- intocmit in 2 ex . in conformitate cu prevederile Lg. nr.50/1991 republicata in 2004; 6.Dovada de luare in evidenta a proiectului de arhitectura din PAC , eliberata de catre Filiala teritoriala

Documente necesare pentru eliberarea Certificatului de Urbanism

1. Cerere tip conform model F.1 anexa la Ordinul MTCT 1430/1995 la care se anexeaza: – acte doveditoare privind dreptul de proprietate asupra imobilului ( teren si constructii); – planul de situatie si planul de incadrare in zona in 2 exemplare intocmit pe suport topografic vizat de Oficiul Judetean de Cadastru; – memoriu tehnic justificativ;