Cconvocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 31.10.2019


Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 31.10.2019, orele 15.00, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal din data de 30.09.2019;
2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al D-lui. Minea Claudiu – Remus și vacantarea locului de consilier local în Consiliul Local Mizil;
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al D-nei. Niță Ancuța – Alexandra în Consiliul Local al orașului Mizil, în condiţiile legii, consilier supleant pe listele de candidaţi ale Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat la alegerile locale, pentru Consiliul Local al Oraşului Mizil din 5.06.2016 ;
4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de 206mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str. Traian Vuia, nr.17;
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei. Ion Ioana domiciliată în oraşul Mizil, str. Fefelei, nr. 22, judeţul Prahova;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției și indicatorii tehnico-economici ai investiției “Construire trotuar și sistem de evacuare ape pluviale pe DJ 100H,str. Fefelei, oraș Mizil“ ;
7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii și organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil;
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Mizil, pe anul 2019;
9. Diverse.