Centrala FotoVoltaică

Începerea implementării proiectului „Centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice din conversia energiei solare în Oraşul Mizil, judeţul Prahova”

Mizil, 25 iulie 2012

CONSILIUL LOCAL MIZIL, cu sediul în Mizil, bd. Unirii, nr. 14, judeţul Prahova, derulează începând cu data de 17 iulie 2012, proiectul „Centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice din conversia energiei solare în Oraşul Mizil, judeţul Prahova” co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în calitate de Organism Intermediar pentru Energie, în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 46.458.212 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 34.868.926 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Mizil pe o durată de 23 luni.

Obiectivul proiectului este crearea unei capacităţi de producere a energiei electrice, centrală fotovoltaică, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile şi utilizarea energiei electrice obţinute în vederea acoperirii consumului de energie electrică al obiectivelor aflate în administrarea Consiliului Local Mizil.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Petronela Sturz – Manager de proiect sau Doru Mladin – responsabil comunicare

Adresa: Bd. Unirii, nr. 14, Mizil, judeţul Prahova

Telefon: 0244-250027; Fax: 0244-251120

E-mail: primaria@primaria-mizil.ro