Centrale termice Primaria Mizil

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania
Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 E-mail: achizitii@primaria-mizil.ro
Denumire contract:Centrale termice Primaria Mizil
Data limita depunere oferta:26.11.2019 23:59
Tip anunt:Cumparari directe
Tip contract:Furnizare
Cod si denumire CPV:39715200-9 – Echipament de incalzire (Rev.2)
Valoare estimata:
18.000,00 RON
Descriere contract:
Furnizare centrale termice + montaj astfel: – Centrala termică 28 KW : 2 buc cu următoarele caracteristici: in condensare, destinata incălzirii si prepararii apei calde menajere, alimentare gaz, montare perete, eficienţă eneregetică încălzire minim A+ -Centrală termică 35 KW cu următoarele caracteristici: in condensare, destinata incălzirii si prepararii apei calde menajere, alimentare gaz, montare perete, eficienţă eneregetică încălzire minim A+ Montaj si kit instalare incluse in preţ
Conditii referitoare la contract:
Garantie minima 36 luni. OP in maxim 30 de zile de la livrare.
Conditii de participare:
Operatorii economici trebuie sa fie autorizati pentru comercilaizarea şi montajul echipamentelor achizitionate
Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Pentru detalii suplimentare si eventuale raspunsuri la solicitarile de clarificari, vă rugăm consultati si site-ul Primariei Mizil https://www.primaria-mizil.ro. Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru serviciile ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ” Centrale termice Primaria Mizil, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP]”, cod CPV 39715210-2 Echipament de incalzire centrala (Rev.2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a produselor şi lucrărilor (incluzând defalcarea ofertei pe produs, kit şi montaj) și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire.Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 26.11.2019. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail achizitii@primaria-mizil.ro şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP. În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligaţia de a transmite: prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă, prin e-mail la adresele achizitii@primaria-mizil.ro şi petrosturz@yahoo.com documentele complete care demonstrează îndeplinirea condiţiei de participare cu privire la experienţa similară.Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic și numai duupă verificarea și acceptarea documentelor care dovedesc că respectivul operator economic îndeplinește cerințele cu privire la experiența similară. Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita clarificări.

răspuns solicitare clarificări