Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Mizil avertizează asupra riscului de incendii în gospodăriile cetăţeneşti !

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Mizil, recomandă fiecărui cetăţean al orașului Mizil să dovedească mai multă responsabilitate în ceea ce privește normele de prevenire a incendiilor. Incendiile produse în gospodăriile populaţiei se pot solda cu pierderi de vieţi omeneşti, răniri grave şi distrugeri importante de bunuri materiale, afectând în special persoanele în vârstă sau singure, şi au avut la origine, de cele mai multe ori, neglijenţa umană. Acestea sunt produse pe fondul exploatării cu defecţiuni şi improvizaţii a instalaţiilor şi echipamentelor electrice. Probabilitatea de izbucnire a incendiilor de la acest gen de instalaţii este mai mare, deoarece acestea sunt utilizate o perioadă de timp mai îndelungată, fără a fi verificate şi reparate. Cea mai frecventă împrejurare este suprasolicitarea instalaţiilor electrice prin racordarea concomitentă a unui număr de consumatori ce depăşeşte puterea instalată. De asemenea, se pot produce incendii dacă se utilizează siguranţe supracalibrate.
C.L.S.U. Mizil atenţionează asupra faptului că burlanele trebuie obligatoriu verificate, curăţate şi reparate premergător sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie. În podurile caselor, coşurile de fum trebuie obligatoriu tencuite, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei, ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor sunt materiale combustibile. De asemenea, coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor cu 25 cm. Sobele folosite pentru încălzit pe timp de iarnă şi cele folosite pentru preparatul hranei trebuie să aibă coşuri pentru evacuarea fumului executate din cărămidă pe fundaţie proprie. La trecerea prin planşee executate din lemn sau alte materiale combustibile, pereţii coşului de evacuare trebuie să aibă grosimea de minimum 25 cm. Pe porţiunea din spaţiul podului, coşurile vor fi tencuite şi văruite. O problemă aparte o constituie sobele metalice (fără acumulare de căldură). Acestea vor fi amplasate pe un postament izolator din cărămidă. Atât sobele metalice cât şi burlanele se vor amplasa la distanţa de cel puţin 1 m faţă de pereţii construiţi din lemn, uşi şi alte elemente care se pot aprinde cu uşurinţă. Burlanele sobelor metalice folosite pentru încălzire nu vor fi scoase prin planşee şi acoperişuri combustibile, ci vor fi racordate, în mod obligatoriu, la coşuri din zidărie de cărămidă. Coşurile – indiferent de construcţia lor – se vor curăţa de zgură o dată la cel mult două luni de funcţionare. Important de reţinut este ca, în sobe, focul să nu fie aprins cu lichide inflamabile, sobele trebuie supravegheate pe timpul utilizării, iar jarul şi cenuşa să fie aruncate în gropi special amenajate. Pentru sobele care funcţionează cu combustibil solid în faţa uşilor de alimentare se fixează o tablă metalică (cu dimensiunile de 50 x 70 cm) pentru protejarea pardoselii combustibile. Se admite folosirea combustibilului gazos (gaz metan, G.P.L.) numai la sobe ori alte mijloace de încălzire omologate – fabricate expres pentru acest fel de combustibil. Se interzic uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor, precum şi supraîncălzirea lor.