Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere specifică de arhitect şef

În conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria oraşului Mizil, organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere specifică de arhitect şef, clasa I, grad II- serviciul amenajarea teritoriului şi urbanism, patrimoniu, cadastru şi agricultură.
Denumire funcţie: arhitect şef
Clasă: I
Grad : II
Tip compartiment: serviciu
Denumire compartiment: amenajarea teritoriului şi urbanism, patrimoniu, cadastru şi agricultură.
Durata de muncă: durată normală, 8 ore/zi, 40 ore/săptămănă.
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.483 din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum şi de inginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcţii, absolvenţi ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, la nivelul municipiilor şi oraşelor (altele decât cele prevăzute la art.36 1 lit a) din Legea nr.350/2001);
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
-să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
-să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile OUG nr.57/2019.
Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 22.09.2021, ora 10,00 la sediul Primăriei oraş Mizil din Bd.Unirii, nr.14, oraş Mizil, judeţul Prahova.Interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Perioada de depunere a dosarelor: în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei oraşului Mizil, respectiv în perioada 19.08.2021-07.09.2021.
Persoană de contact: inspector resurse umane, Comănescu Mihaela.
Date de contact: telefon/fax 0244/250027 int.38, e-mail primaria@primaria-mizil.ro
Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, documentele necesare desfăşurării concursurilor se afişează pe pagina de internet a Primăriei oraşului Mizil şi la sediul din Bd.Unirii, nr.14, Mizil, Prahova.

anunt concurs arhitect sef

Atributiile postului arhitect

Bibliografie arhitect sef

Documente dosar de concurs

Formular inscriere

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat final concurs promovare