CONCURS de RECRUTARE pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de PSIHOLOG

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ MIZIL
organizează

CONCURS de RECRUTARE pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de
PSIHOLOG, Clasa I, grad profesional specialist din cadrul
Compartimentului Servicii Sociale Evaluare Inițială, Prevenire, Monitorizare familii cu copii aflați în situație de risc al DAS Mizil

Denumire funcție: funcția contractuală de execuție vacantă de psiholog, 1 post
Clasă: I
Grad profesional: specialist
Compartiment DAS: Compartimentului Servicii Sociale Evaluare Inițială, Prevenire, Monitorizare familii cu copii aflați în situație de risc al DAS Mizil

Durată de muncă: durată normală, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Condiții de participare:
➔ Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a persoanlului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
➔ Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:
– studii superioare de lungă durată încheiate cu diplomă de licență în domeniul psihologiei;
– atestat de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, treapta de specializare – specialist
– vechime în specialitatea studiilor ca psiholog clinician – minimum 5 ani
– specializări în psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, logopedie, consiliere violență domestică, terapie ABA.
– cunoștințe operare PC – Microsotf Office, Internet.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 15.02.2021, ora 09.00, sediul Direcției de Asistență Socială Mizil din str. Blajului, nr. 5A, Mizil
Data, ora și locul desfășurării interviului: 18.02.2021, ora 09.00, sediul Direcției de Asistență Socială Mizil din str. Blajului, nr. 5A, Mizil
Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 22.01.2021 – 05.02.2021
Locul de depunere a dosarelor de concurs: la sediul DAS Mizil, din Mizil, str. Blajului, nr. 5A
Persoană de contact: secretar comisie de concurs, Elena Daniela Toader
Date de contact: Telefon/fax: 0244/250020, e-mail – asistsociala@primaria-mizil.ro, Mizil, str. Blajului, nr. 5A

Documente concurs psiholog

Bibliografie concurs psiholog

Calendar desfasurare concurs psiholog

Selectie dosare concurs psiholog

rezultat proba scrisa concurs psiholog

rezultat interviu concurs psiholog

centralizator final concurs psiholog