Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul serviciului dezvoltare, investiţii, achiziţii, mediu şi proiecte europene

În conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria oraşului Mizil, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul serviciului dezvoltare, investiţii, achiziţii, mediu şi proiecte europene.
Denumire funcţie: inspector
Clasă: I
Grad profesional: superior
Tip compartiment: serviciu
Denumire compartiment: dezvoltare, investiţii, achiziţii, mediu şi proiecte europene.
Durata de muncă: durată normală, 8 ore/zi, 40 ore/săptămănă.
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.465, alin.1 din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe inginereşti.
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 04.05.2021, ora 10,00 la sediul Primăriei oraş Mizil din Bd.Unirii, nr.14, oraş Mizil, judeţul Prahova.
Perioada de depunere a dosarelor 01.04.2021-20.04.2021.
Persoană de contact: inspector resurse umane, Comănescu Mihaela.
Date de contact: telefon/fax 0244/250027 int.38, e-mail primaria@primaria-mizil.ro
Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, documentele necesare desfăşurării concursurilor se afişează pe pagina de internet a Primăriei oraşului Mizil şi la sediul din Bd.Unirii, nr.14, Mizil, Prahova.

Documente necesare înscrierii la concursul de recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul serviciului dezvoltare, investiţii, achiziţii, mediu şi proiecte europene

formular-inscriere in format .pdf

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional susperior din cadrul serviciului dezvoltare, investiţii, achiziţii, mediu şi proiecte europene

Atribuţii înscrise în fişa postului de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul serviciului dezvoltare, investiţii, achiziţii, mediu şi proiecte europene

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei functii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul serviciului dezvoltare, investiţii, achiziţii, mediu şi proiecte europene, din cadrul Primăriei oraşului Mizil

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei functii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul serviciului dezvoltare, investiţii, achiziţii, mediu şi proiecte europene, din cadrul Primăriei oraşului Mizil

rel=”noopener noreferrer” target=”_blank”>Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei functii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul serviciului dezvoltare, investiţii, achiziţii, mediu şi proiecte europene, din cadrul Primăriei oraşului Mizil

Rezultatul FINAL la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei functii publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul serviciului dezvoltare, investiţii, achiziţii, mediu şi proiecte europene, din cadrul Primăriei oraşului Mizil