Concurs inspector debutant Impozite si Taxe Locale

În conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria oraşului Mizil, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul serviciului impozite şi taxe locale.
Denumire funcţie: inspector
Clasă: I
Grad profesional: debutant
Tip compartiment: serviciu
Denumire compartiment: impozite şi taxe locale.
Durata de muncă: durată normală, 8 ore/zi, 40 ore/săptămănă.
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.465, alin.1 din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice.
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu se solicită vechime.
Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise: 23.03.2021, ora 10,00 la sediul Primăriei oraş Mizil din Bd.Unirii, nr.14, oraş Mizil, judeţul Prahova.
Perioada de depunere a dosarelor 16.02.2021-08.03.2021.
Persoană de contact: inspector resurse umane, Comănescu Mihaela.
Date de contact: telefon/fax 0244/250027 int.38, e-mail primaria@primaria-mizil.ro
Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, documentele necesare desfăşurării concursurilor se afişează pe pagina de internet a Primăriei oraşului Mizil şi la sediul din Bd.Unirii, nr.14, Mizil, Prahova.

documente dosar inscriere

atribuţiile prevăzute în fişa postului

bibliografie

formular inscriere format editabil

formular-inscriere format PDF