concurs pentru ocuparea pe perioadă determinate de 12 luni a postului de coordonator activitate de monitorizare și implementare planuri de afaceri în cadrul proiectului MIZIL START UP PLUS

Având în vedere prevederile art.II din Legea nr.203/2020 privind modificarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se reia procedura de concurs pentru ocuparea pe perioadă determinate de 12 luni a postului de coordonator activitate de monitorizare și implementare planuri de afaceri în cadrul proiectului MIZIL START UP PLUS, conform următorului calendar:
– 11.11.2020 -selecția dosarelor;
– 12.11.2020 -depunerea contestații;
– 13.11.2020 -soluționare eventuale contestații;
– 16.11.2020-interviul și afișare rezultat;
– 17.11.2020-depunere eventuale contestatții la rezultat interviu;
– 18.11.2020-solutionare eventuale contestatii și afișare rezultat final.

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de coordonator activitate de monitorizare şi implementare planuri de afaceri în cadrul proiectului Mizil Start Up Plus

Proces verbal privind rezultatele concursului pentru ocuparea functiei contractuale de coordonator activitate monitorizare si implementare planuri de afaceri in cadrul proiectului Start Up Plus Mizil