Mizil – Județul PRAHOVA
Bd. Unirii nr. 14 – Cod poștal: 105800

Telefoane centrala valabile pentru tote birourile Primariei ce au nr. interior:
0244.250.027, 0244.250.008

Fax: 0244.251.120

Adresă de email: primaria@primaria-mizil.ro

Începând cu data de 01.01.2019 amenzile contravenționale vor putea fi plătite in contul IBAN RO50TREZ52421A470400XXXX, deschis la Trezoreria Mizil , cui 15562570, beneficiar Orasul Mizil, conform prevederilor art 163 alin(2) si ale art. 342 alin (2) din legea nr. 207/2015si ale art 2 din Ordinul nr. 7166/2017, privind stabilirea obligatiilor fiscale locale care se platesc in contul unic.

Primar – etajul II – interior 51
Viceprimar – etajul II – interior 15
Secretar – etajul II – interior 14 – 0244.250.101
Administrator Public – etajul II – interior 13
Director executiv – etajul I – interior 33 – 0244.251.649

PARTER
Registrul agricol, cadastru și agricultură – interior 29
Registratura și arhiva – interior 16
Casierie buget-contabilitate – interior 26
Informatică – interior 40

Impozite și taxe
– șef serviciu – 39
– persoane juridice – interior 21 – 0244.250.390
– persoane fizice – interior 24
– casierie – interior 19

Polițist local de serviciu – interior 23 – 0244.250.008

ETAJUL I
Urbanism – interior 30
Investiții, achiziții publice și marketing – interior 18 – 0244.251.373
Integrare Europeană – interior 41 – 0244.250.551
Responsabil difuzare informaţii publice – Gabriela Negoiţă – interior 41 – 0244.250.551
Administrare patrimoniu și mediu – interior 18
Stare civilă – interior 28 – Tel/Fax: 0244.252.722
Resurse umane și audit public intern – interior 38
Administrație publică – interior 34
Buget-contabilitate – interior 22 – 0244.251.230
Juridic – interior 25

ETAJUL II
Secretariat – interioare 11 – 0244.250.027

Alte Locații Ale PRIMĂRIEI

Serviciul public de asistență socială – interior 20 – 0244.250.020

Piață, obor – 0244.250.132

Casa de cultură – 0244.250.026

Biblioteca – 0244.250.897

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor – 0244.253.309

Serviciul public de gospodărire comunală – 0244.250.885

Cantina ( S.C. MERENDA PRIM S.R.L.) Click pentru MENIUbucatar – interior 35 – 0761.660.237

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Luni – Joi: 08:00 – 12:30; 13:00 – 16:30
Vineri: 08:00 – 09:30, mai puțin Registratura, Impozite și taxe, care au program pânã la 13:30

Programul de audienţe
1. PRIMAR – dl. Negraru Silviu Calin – Miercuri, de la 09:00 – 12:00;
2. VICEPRIMAR – d-na Dumitru Oana – Marti, de la 09:00 – 12:00;
3. SECRETAR – d-na Tanase Loredana – Joi, de la 10:00 – 12:00;

Inscrierile la audiente pentru Primar si Viceprimar se fac la Serviciul Public de Asistenta Sociala Mizil, din str. Mihai Bravu, nr 85, sau la telefon 0244250020.

Programul de lucru cu publicul pentru S.P.C.L.E.P. Mizil este urmatorul:
Luni — Marti – 08:00-12:00 (primiri acte) ; 14:00-16:00 (eliberari acte);
Miercuri – 08:00-12:00 (primiri acte) ; 14:00 — 18:00 ( primiri si eliberari acte)
Joi – 08:00-12:00 (primiri acte) ; 14:00-16:00 (eliberari acte);
Vineri – 08:00-13:00 (primiri acte si eliberari acte);

Prezentare Băile Boboci – versiune în limba română

Prezentare Băile Boboci – versiune în limba engleză