CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MIZIL

Nr. 27153/04.09.2019

CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA
A CONSILIULUI LOCAL MIZIL

In conformitate cu prevederile art. 134 lit. (b) din OUG nr. 57 / 2019- CODUL ADMINISTRATIV , se convoca Consiliul Local Mizil ȋn şedinţa extraordinara, ce va avea loc pe data de 09.09.2019 , orele 14,00, la sala de şedinţe a consiliului, cu următoarea ordine de zi:
1.Analiza situatiei alimentarii cu apa la nivelul orasului Mizil;

2.Analiza situatiei salubritatii la nivelul orasului Mizil;