D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa de îndată din data de 22.11.2019

Primarul oraşului Mizil;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art.133, alin.(4), emite prezenta:
D I S P O Z I Ţ I E:
ARTICOL UNIC: Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 22.11.2019, orele 12.00, având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate a proiectului „Reabilitare, extindere si dotare infrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil”;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare, extindere și dotare infrastructură Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil, județul Prahova” și a cheltuielilor legate de proiect .