D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa de îndată din data de 10.07.2019

Se convoacă ședinţa de îndată a Consiliului Local al orașului Mizil în data de 10.07.2019, orele 16.00