D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 23.12.2019

Primarul oraşului Mizil;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art.133, alin.(1), emite prezenta:
D I S P O Z I Ţ I E:
ARTICOL UNIC: Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 23.12.2019, orele 15.00, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea proceselor verbale din data de 28.11.2019 și 09.12.2019;
2. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap din cadrul Direcției de Asistență Socială Mizil.
3. Diverse