D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 27.02.2020

Primarul oraşului Mizil;
Având în vedere prevederile art.133, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, emite prezenta:
D I S P O Z I Ţ I E:
ARTICOL UNIC: Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 27.02.2020, orele 15.00, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal din data de 29.01.2020;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea orgănizării concursului pentru ocuparea posturilor vacante de medici specialiști din cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil;
3. Proiect de hotărâre privind suplimentarea statului de funcții și organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc „Sfânta Filofteia” Mizil;
5. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară, Str. Mihai Bravu, nr. 119, orașul Mizil, județul Prahova” ;
6. Proiect de hotărâre privind inventarierea materiei impozabile pe anul 2020;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2019 ale bugetului local, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Mizil precum şi bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020;
9. Diverse.