D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 27.06.2019

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 27.06.2019, orele 15.00