D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 31.07.2019


ARTICOL UNIC: Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 31.07.2019, orele 15.00, având următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea proceselor verbale din data de 27.06.2019 și 10.07.2019 ;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/21.06.2016 privind organizarea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Mizil;
3. Proiect de hotărâre privind nominalizarea consilierilor locali în Comisia de analizare a solicitărilor de locuințe sociale și în Comisia de analiză a contestațiilor depuse constiuite conform „Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale” ;
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și tipului apartamentelor care vor avea statut de locuințe de necesitate din blocul de locuințe sociale cu 30 de apartamente din orașul Mizil;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil;
6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a suprafeţei de teren de 184mp, teren proprietate privată a Oraşului Mizil situată în Mizil, str. Bradului nr.33;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 18 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Blajului, nr.3-5;
8. Diverse.