D I S P O Z I Ţ I E Privind delimitarea secţiilor de votare şi stabilirea sediilor birourilor electorale ale secţiilor de votare în oraşul Mizil ȋn vederea organizarii si desfaşurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei ȋn anul 2019

D I S P U N E:
ART.1. – Se delimitează şi numeroteaza sectiile de votare din oraşul Mizil, judeţul Prahova, în vederea organizarii si desfaşurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei ȋn anul 2019 ,conform Anexei , care face parte integranta din prezenta dispozitie .

D I S P O Z I Ţ I E
Privind delimitarea secţiilor de votare şi stabilirea sediilor birourilor electorale ale secţiilor de votare în oraşul Mizil ȋn vederea organizarii si desfaşurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei ȋn anul 2019

Primarul oraşului Mizil- dl. Negraru Silviu Călin ;
Avand in vedere :
– Referatul nr. 28423/24.09.2019, ȋntocmit de catre d-na Tanase Loredana – secretarul orasului Mizil ,prin care propune emiterea dispozitiei privind delimitarea secţiilor de votare şi stabilirea sediilor birourilor electorale ale secţiilor de votare în oraşul Mizil ȋn vederea organizarii si desfaşurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei ȋn anul 2019 ;
-adresa nr 28574/26.09.2019 a Institutiei Prefectului judetului Prahova;
În conformitate cu prevederile:
-Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;
-punctul 67 din Anexa la Hotararea nr. 630/2019 pentru aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui Romaniei ȋn anul 2019 ;
In temeiul art. 155, alin (2) , lit (b) , coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ :
D I S P U N E:
ART.1. – Se delimitează şi numeroteaza sectiile de votare din oraşul Mizil, judeţul Prahova, în vederea organizarii si desfaşurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei ȋn anul 2019 ,conform Anexei , care face parte integranta din prezenta dispozitie .
ART. 2.- Biroul Administratie Publica va aduce la cunostinta publica prezenta dispozitie, prin afisare la sediul institutiei si publicarea pe site-ul www.primaria-mizil.ro.

MIZIL , 11.10.2019
NR.829

Anexă dispoziţie primar
Alegeri pentru Președintele României 2019 – tur I
Delimitările secţiilor de votare din ORAŞ MIZIL
Nr. sv* Sediul sv Delimitare secţie de votare
Loc. Comp./sat ap. Arteră**/număr administrativ/bloc/descriere
235 Sala de Sport Mizil, loc. MIZIL, Strada Erou Lt. Radu Nicolae , Nr. 4 MIZIL
Strada Bradului integral
Strada Carpaţi numere impare nr. 43 -57
Strada Carpaţi numere pare nr. 42 -56
Strada Crişan integral
Strada Ghiocelului integral
Strada Horia integral
Strada Luminii integral
Strada Lunii integral
Strada Mesteacănului (Strada Mestecănişului) integral
Strada Mihai Bravu numere impare nr. 159 -203
Strada Mihai Bravu numere pare nr. 208 -218
Strada Nicolae Bălcescu numere impare nr. 201 -221
Strada Nicolae Bălcescu numere pare nr. 228 -250
Strada Traian Vuia integral
Aleea Trandafirilor integral
Şoseaua Vadu Săpat integral

236 Şcoala Gimnazială ” Sfântul Nicolae ”Mizil, loc. MIZIL, Strada Tohani , Nr. 38 MIZIL
Strada Amurgului integral
Strada Aurel Vlaicu integral
Strada Budureasca integral
Strada Cap. Erou Pîndaru Dumitru (Strada Cap. Erou Dumitru Pîndaru, Strada Pîrîului) (D) integral
Strada Carpaţi numere impare nr. 1 -41
Strada Carpaţi numere pare nr. 2 -40
Strada Ecaterina Teodoroiu numere impare nr. 9 -17
Strada Ecaterina Teodoroiu numere pare nr. 10 -20
Strada Fefelei integral
Strada Ion Vodă integral
Aleea Nucilor integral
Strada Slt. Erou Ionescu Gheorghe (Strada Slt. Erou Gheorghe Ionescu) (D) integral
Strada Soldat Erou Enache Ilie (Strada Sold. Erou Ilie Enache) (D) integral
Strada Ţepeş Vodă numere impare nr. 31 -77
Strada Ţepeş Vodă numere pare nr. 38 -122
Strada Tohani numere impare nr. 65 -87
Strada Vişinului numere impare nr. 25 -27
Strada Vişinului numere pare nr. 16 -22
Strada Zorile integral

237 Şcoala Gimnazială nr.1 Mizil, loc. MIZIL, Strada Mihai Bravu , Nr. 110 MIZIL
Strada Teilor numere impare nr. 1 -17
Strada Teilor numere pare nr. 2 -14

238 Liceul Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil, loc. MIZIL, Strada Mihai Bravu , Nr. 116 MIZIL
Strada Ion Luca Caragiale integral
Strada Mihai Bravu numere impare nr. 37 -65
Strada Mihai Bravu numere pare nr. 88 -118
Strada Mihail Kogălniceanu integral
Strada Tohani numere impare nr. 1 -63
Strada Tohani numere pare nr. 2 -60

239 Liceul Tehnologic ”Tase Dumitrescu ” Mizil, loc. MIZIL, Strada Mihai Bravu , Nr. 116 MIZIL
Strada Ana Ipătescu integral
Strada Ardealului integral
Strada Bucegi integral
Strada Bucovinei integral
Strada Constantin Dobrogeanu Gherea integral

239 Liceul Tehnologic ”Tase Dumitrescu ” Mizil, loc. MIZIL, Strada Mihai Bravu , Nr. 116 MIZIL
Aleea Crizantemelor integral
Strada Dr. Istrate integral
Strada Ecaterina Teodoroiu numere impare nr. 1 -7
Strada Ecaterina Teodoroiu numere pare nr. 2 -8
Strada Gheorghe Doja integral
Strada Griviţei integral
Fundătura Lalelelor integral
Strada Vasile Lupu integral
Strada Vişinului numere impare nr. 1 -23
Strada Vişinului numere pare nr. 2 -14

240 Primăria oraş Mizil, loc. MIZIL, Bulevardul Unirii , Nr. 14 MIZIL
Strada Blajului numere impare nr. 1 -13 bl. 21,22,23
Strada Blajului numere pare nr. 2 -10
Strada Cuza Vodă numere impare nr. 1 -11
Strada Cuza Vodă numere pare nr. 10 -32
Strada Lt. Gheorghiu Vasile integral
Strada Nicolae Bălcescu numere impare nr. 51 -101,numere pare de la 26-124
Bulevardul Unirii integral
Descriere: inclusiv blocurile 47, 49, 50, 42, 42B, 43B, 43C

241 Primăria oraş Mizil, loc. MIZIL, Bulevardul Unirii , Nr. 14 MIZIL
Strada 13 Decembrie integral
Strada 13 Septembrie integral
Strada Decebal integral
Strada Democraţiei integral
Strada Nicolae Bălcescu toate numerele din intervalul nr. 29 -49
Strada Nuferilor integral
Strada Tudor Vladimirescu integral
Strada Victoriei numere impare nr. 5 -41
Strada Victoriei numere pare nr. 4 -46

242 Centrul Cultural ”Adrian Păunescu”, loc. MIZIL, Strada Mihai Bravu , Nr. 112 MIZIL
Strada 22 Decembrie (Strada 23 August) integral
Strada Agata Bacovia integral
Strada Alba Iulia integral
Strada Avram Iancu integral
Calea Buzăului integral
Strada Crăciunescu integral
Strada Eroilor (Strada 30 Decembrie) integral
Strada Gheorghe Brătianu integral
Strada Ghica Vodă integral
Strada Leonida Condeescu integral
Strada Mihai Bravu numere impare nr. 1 -35
Strada Mihai Bravu numere pare nr. 2 -86
Strada Mircea Vodă integral
Strada Nichita Stănescu integral
Strada Nicolae Bălcescu numere impare nr. 1 -27
Strada Nicolae Bălcescu numere pare nr. 2 -24
Strada Nicolae Iorga integral
Strada Paralela 45 integral
Strada Plutar Mareş integral
Fundătura Soarelui integral
Strada Spirică Anastasiu integral
Strada Tase Dumitrescu integral
Strada Ţepeş Vodă numere impare nr. 1 -29
Strada Ţepeş Vodă numere pare nr. 2 -36
Strada Tohăneanca integral
Strada Victoriei numere impare nr. 1 -3
Strada Victoriei numere pare nr. 2 -2 bl. 37 sc. A

243 Şcoala Gimnazială ” Sfânta Maria ”Mizil, loc. MIZIL, Strada Erou Lt. Radu Nicolae , Nr. 2 MIZIL
Strada 1 Mai numere impare nr. 1 -63 BIS
Strada 1 Mai numere pare nr. 2 -92
Bulevardul Gării numere pare nr. 2 -78
Strada George Ranetti numere impare nr. 1 -41
Strada George Ranetti numere pare nr. 2 -42
Strada George Ranetti (D) numere impare nr. 1 -41
Strada George Ranetti (D) numere pare nr. 2 -42
Strada Maior Ivanovici Aurel integral
Şoseaua Recoltei integral
Şoseaua Spicului integral
Strada Ştefan cel Mare integral
Strada Valea Jiului numere impare nr. 1 -21
Strada Valea Jiului numere pare nr. 2 -50

244 Şcoala Gimnazială ” Sfânta Maria ”Mizil, loc. MIZIL, Strada Erou Lt. Radu Nicolae , Nr. 2 MIZIL
Strada 1 Mai numere impare nr. 65 -117
Strada 1 Mai numere pare nr. 94 -116
Strada Agricultori integral
Aleea Albinei integral
Strada Erou Lt. Radu Nicolae integral
Bulevardul Gării numere pare nr. 80 -138
Strada George Ranetti numere impare nr. 43 -99
Strada George Ranetti numere pare nr. 44 -96
Strada George Ranetti (D) numere impare nr. 43 -99
Strada George Ranetti (D) numere pare nr. 44 -96
Fundătura Istriţei integral
Strada Matei Basarab integral
Strada Mihai Bravu numere impare nr. 133 -157
Strada Mihai Bravu numere pare nr. 178 -206
Strada Primăverii integral
Strada Stadionului integral
Strada Toamnei integral
Strada Transilvaniei integral
Strada Valea Jiului numere impare nr. 23 -55
Strada Valea Jiului numere pare nr. 52 -98

245 Liceul Teoretic ” Grigore Tocilescu” Mizil, loc. MIZIL, Strada Nicolae Bălcescu , Nr. 133 MIZIL
Strada 24 Ianuarie integral
Strada Gen. David Praporgescu integral
Strada Mihai Bravu numere impare nr. 67 -131
Strada Mihai Bravu numere pare nr. 120 -176
Strada Mihail Eminescu integral
Strada Nicolae Bălcescu numere impare nr. 103 -199
Strada Nicolae Bălcescu numere pare nr. 126 -226
Strada Spiru Haret integral
Strada Spitalului integral