D I S P O Z I Ţ I E Privind stabilirea unor masuri suplimentare luate la nivelul Primariei Mizil , împotriva răspândirii COVID 19

Primarul orasului Mizil , dl. Negraru Silviu Calin ;
Avand ȋn vedere :
-Hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus ;
-procesul verbal ȋncheiat ȋn urma sedintei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Mizil ;
In conformitate cu prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National al Situatiilor de Urgenta , aprobata prin Legea nr 15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art. 196 , alin 1 , lit „b” din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;
D I S P U N E:
ART.1 Se suspendă activitățile publice, cât si cele private, desfășurate în interiorul incintelor instituțiilor de cultură și sportive aflate sub autoritatea Primariei Mizil si a Consiliului Local Mizil , respectiv Casa de Cultură si Clubul Sportiv Orasenesc.
ART.2 (1) Cetățenilor care apelează la serviciile institutiei ȋn special cele care asigura relatiile cu publicul , li se va permite accesul în clădire doar de catre personalul Politiei Locale. Accesul cetățenilor va fi ordonat, astfel încât în fața fiecărui funcționar să se așeze un singur cetățean. Se impune ca masura de siguranta a cetatenilor si respectarea unei distanțe de minim 1 metru ȋntre cetatenii aflati ȋn interiorul institutiei publice .
(2) De asemenea, orice cetățean va intra ȋn instituție doar după ce va fi notat în registrul de intrare cu nume, prenume, adresa, persoana la care trebuie să ajungă în cadrul instituției.
(3) Luând in considerare dimensiunea holului unde se desfasoara cununiile civile , Serviciul Stare Civilă va limita numărul de participanți la cununiile civile. Acesta nu va putea depăși 20 de persoane pentru fiecare ceremonie.
(3) Se suspenda activitatea de acordare a audientelor date publicului , pana la o data care va fi comunicata ulterior . In sprijinul cetatenilor , acestia pot depune solicitarile prin registratura sau posta electronica .
ART.3 (1) Angajații care asigură relațiile cu publicul și registratura își vor desfășura activitatea cu respectarea măsurilor de protecție, respectiv prin purtarea de mănuși și mască, după caz. Personalul care desfășoară activitate de încasări și plăți își va desfășura activitatea cu mască, mănuși, dezinfectant.
(2) Reprezentanții Compartimentului Situatii de Urgenta Protecție Civilă, Sanatate și Securitate ȋn Munca vor verifica zilnic daca sunt respectate măsurile de igienă în institutii : spații dezinfectate, săpun și hârtie igienică, dezinfectant în fiecare birou/serviciu/direcție si vor aduce la cunostinta Primarului orasului Mizil, daca sunt respectate aceste masuri .
(3) Angajații aparatului de specialitate din cadrul Primariei Mizil si din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Mizil își vor desfășura activitatea cu respectarea măsurilor de igienă și siguranță și au obligația de a anunța telefonic șeful ierarhic superior cu privire la apariția unei simptomatologii/contactul cu persoane care vin din țările în care au fost confirmate cazuri de COVID-19, fiindu-le interzisă prezența la locul de muncă în acest context.
ART.4 Prezenta dispozitie va fi adusa la ȋndeplinire de catre toti salariatii din aparatul de specialitate al Primarului orasului Mizil si serviciile publice din subordinea Consiliului Local Mizil .
ART.5 . Prezenta dispoziţie, se comunică tuturor salariatilor din aparatul de specialitate al Primarului orasului Mizil si serviciillor publice din subordinea Consiliului Local Mizil ,de către Compartimentul administraţie publică .