Denumirea achizitie: Intocmirea documentatie cadastrala de apartamentare

Autoritate contractanta
ORASUL MIZIL
Adresa postala: B-dul. Unirii nr.14 , Localitatea: Mizil , Cod postal: 105800 , Romania , Punct(e) de contact: Alina Ranceanu , Tel. +40 0244251373 , Email: proscanalina@yahoo.com , Fax: +40 0244251373 , Adresa internet (URL): https://www.primaria-mizil.ro/

Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Intocmirea documentatie cadastrala de apartamentare
CPV: 71354300-7-Servicii de cadastru (Rev.2)
Descrierea contractului: Imobil str Blajului nr. 5 A, inscris in cartea funciara nr. 26606, nr. cadastral 26606, este proprietate comuna a UAT Mizil cu SC Unirea Socom. Parterul cladirii este proprietatea publica a orasului, iar etajul a SC Unirea Socom. Pentru notarea si deschiderea de carte funciara pentru fiecare proprietar este necesara intocmirea documentatiei cadastrale de apartamentare. Suprafete: 271 metrii patrati construita, 555 metrii patrati desfasurata, teren 316 metrii patrati
Valoarea estimata fara TVA: 900.00 RON
Conditii contract: Termen realizare lucrare: 15 zile lucratoare. Serviciile vor fi prestate la sediul mentionat. Transportul inclus in pret.
Conditii participare: Operatorul economic trebuie sa fie autorizat conform legii pentru prestarea serviciilor in cauza
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 03.04.2018
Informatii suplimentare: Operatorii economici interesati vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele într-o pozitie purtând numele: ”Intocmirea documentatie cadastrala de apartamentare, conform anunt publicitar nr. xxxx [se va trece numarul pe care îl va avea anun?ul în SEAP]”, cod CPV 71354300-7 – Servicii de cadastru (Rev.2), pana la data de 03.04.2018 inclusiv.Ofertele financiare trebuie sa fie întocmite în lei si sa fie valabile 20 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP pâna la data de 03.04.2018. Ofertele publicate dupa aceasta data nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail proscanalina@yahoo.com si petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP. Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta care corespund cerintelor sale si are cel mai mic pret si va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectiva.În termen de doua zile de la primirea notificarii prevazute mai sus, operatorul economic are obligatia de a transmiteprin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea conditiilor impuse de autoritatea contractanta.Netransmiterea unui raspuns în termenul mentionat mai sus echivaleaza cu neacceptarea conditiilor impuse de autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta va transmite prin intermediul SEAP daca accepta oferta ferma, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de catre operatorul economic .