”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE
LA CORPUL NR. 5 AL LICEULUI TEORETIC ”GRIGORE TOCILESCU” MIZIL”

Denumire beneficiar: UAT ORAȘ MIZIL
Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea eficienței energetice a corpului C5 la Liceul Teoretic ”Grigore Tocilescu” Mizil, aflat în administrarea publică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Obiective specifice ale proiectului: scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 12,32 to CO2/an și realizarea unei economii de consum de energie de 127.381 KWh/an în urma implementării proiectului și scăderea facturii energetice cu mai mult de 70%.
Rezultate:
1. Nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră:
– Valoare la începutul implementării: 24,09 echivalent tone de CO2
– Valoare la finalul implementării: 4,47 echivalent tone de CO2
2. Consumul anual de energie primară:
– Valoare la începutul implementării: 143.150 kWh/an
– Valoare la finalul implementării 22.872,05 kWh/an
3. Consumul anual de energie finală în clădirea publică, din surse neregenerabile:
– Valoare la începutul implementării: 9,916 tep
– Valoare la finalul implementării: 1,25 tep
4. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile:
Pentru ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE:
– Valoare la începutul implementării: 292,65 kWh/m2/an
– Valoare la finalul implementării: 31,08 kWh/m2/an
5. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile:
Pentru ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE:
– Valoare la începutul implementării: 0 kwh/an
– Valoare la finalul implementării: 12.508 kwh/an
Pentru PREPARARE APA CALDA DE CONSUM:
– Valoare la începutul implementării: 0 kwh/an
– Valoare la finalul implementării: 2.549 kwh/an
ELECTRIC:
– Valoare la începutul implementării: 0 kwh/an
– Valoare la finalul implementării: 3.411 kwh/an
Data de începere a proiectului: 01.01.2017
Perioada de implementare: 40 luni, respectiv între 01.07.2017 și 31.10.2020
Valoarea totală a proiectului: 3.022.899,22 lei, din care:
– contribuţie UE: 1.406.831,36 lei;
– contribuţie naţională: 1.616.067,86 lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Pentru informaţii despre Programul Operaţional Regional 2014-2020, vă invităm să vizitaţi www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).