„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA SPITALUL ORĂȘENESC “SFÂNTA FILOFTEIA” MIZIL – PAVILIONUL PRINCIPAL”

Denumire beneficiar: UAT ORAȘ MIZIL
Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor aflate în administrarea publică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră însoțite de reducerea cheltuielilor administrative.
Obiective specifice ale proiectului: scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 113,95 to CO2 /an și realizarea unei economii de consum de energie de 1.032.738 KWh/an în urma implementarii proiectului și scăderea facturii energetice cu mai mult de 80 %.
Rezultate:
1. Nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră:
– Valoare la începutul implementării: 238,98 echivalent tone de CO2
– Valoare la finalul implementării: 30,04 echivalent tone de CO2
2. Consumul anual de energie primară:
– Valoare la începutul implementării: 1.418.406,34 kWh/an
– Valoare la finalul implementării: 195.967,16 kWh/an
3. Consumul anual de energie finală în clădirea publică, din surse neregenerabile:
– Valoare la începutul implementării: 97,905 tep
– Valoare la finalul implementării: 10,66 tep
4. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile:
– Valoare la începutul implementării: 1.071,00 kWh/m2/an
– Valoare la finalul implementării: 147,97 kWh/m2/an
din care, pentru ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE:
– Valoare la începutul implementării: 701,92 kWh/m2/an
– Valoare la finalul implementării: 39,70 kWh/m2/an
5. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile:
– Valoare la începutul implementării: 0 kwh/an
– Valoare la finalul implementării: 315.877,87 kwh/an
din care:
Pentru ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE:
– Valoare la începutul implementării: 0 kwh/an
– Valoare la finalul implementării: 157.998,53 kwh/an
Pentru PREPARARE APA CALDA DE CONSUM:
– Valoare la începutul implementării: 0 kwh/an
– Valoare la finalul implementării: 157.879,34 kwh/an
ELECTRIC:
– Valoare la începutul implementării: 0 kwh/an
– Valoare la finalul implementării: 0 kwh/an
Data de începere a proiectului: 01.06.2017
Perioada de implementare: 40 luni, respectiv între 01.06.2017 și 31.12.2020
Valoarea totală a proiectului: 6.969.992,01 lei, din care:
– contribuţie UE: 5.506.946,02 lei;
– contribuţie naţională: 1.463.045,99 lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Pentru informaţii despre Programul Operaţional Regional 2014-2020, vă invităm să vizitaţi www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).