Denumire beneficiar: UAT ORAȘ MIZIL
Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Mizil în general şi, în mod particular, oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţii defavorizate locale, cu scopul de a promova incluziunea socială, combaterea sărăciei şi a oricăror forme de discriminare.
Obiective specifice ale proiectului:
1. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Casei de cultură a Oraşului Mizil, în suprafaţă totală construită desfășurată de 910,91 mp, cu un număr total de 348 locuri în sala de spectacole, cu scopul de a creşte şi diversifica calitatea serviciilor culturale adresate publicului local şi invitat, în 26 de luni de la începerea proiectului;
2. Înființarea, în 26 de luni, a Muzeului comunităţii mizilene, situat în proximitatea celei mai vulnerabile comunităţi locale, deschis deopotrivă locuitorilor din Mizil, cât şi turiştilor, având o suprafaţă totală desfăşurată de 683 mp, cu scopul de potenţa identitatea şi vitalitatea culturală specifică colectivităţii, de a păstra actuală şi pentru viitor memoria oraşului, dar şi de a fi un furnizor instituţional activ în domeniul oportunităţilor de cercetare şi educaţie a istoriei comunităţii, un muzeu viu care gestionează patrimoniul cultural şi conexiunile cu acesta ale vizitatorilor.
3. Reabilitarea, modernizare şi dotarea calitativă a infrastructurii educaţionale specifice Şcolii Gimnaziale „Sfântul Nicolae”, clasele I – VII, inclusiv clasa pregătitoare, cu o suprafaţă totală desfăşurată de 1.000,13 mp, în care învaţă 352 de elevi, repartizaţi în 9 clase de învăţământ primar şi 4 clase de învăţământ gimnazial, o bună parte provenind din familiile vulnerabile social ale oraşului, unde îşi desfăşoară activitatea 8 învăţători, 16 profesori, 7 resurse umane ca personal auxiliar şi nedidactic, cu scopul de a creşte participarea copiilor la educaţie, reducerea abandonului şcolar în 26 de luni de la debutul proiectului.
4. Modernizarea străzilor Griviţei, Ţepeş Vodă, Vişinului şi Zorile, străzi unde domicializă o mare parte a persoanelor vulnerabile din oraşul Mizil, străzi în lungimea totală de 2.059,50 ml cu scopul de a asigura realizarea condiţiilor optime pentru circulaţia auto şi pietonală, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi, fluidizarea traficului urban, reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere în punctele de acces către oraş, pentru eliminarea prafului şi a noroiului şi pentru colectarea şi evacuarea dirijată a apelor pluviale, în 26 de luni.
5. Amenajarea, în 26 de luni, a unui teren de sport multifuncţional în curtea Şcolii Gimnaziale nr.1 din oraşul Mizil, optim pentru practicarea de minifotbal, baschet, handbal, volei, în suprafaţă totală de 968 de mp, care va deservi un număr minim de 550 de elevi, majoritatea din familii cu probleme sociale, în scopul stimulării interesului pentru sport şi o viaţă sănătoasă la nivelul beneficiarilor direcţi, dar şi al interesului pentru competiţii sportive şi al animării comunităţii pentru practicarea sportului ca argument pentru agrement sau performanţă.
Rezultate:
Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane: 24.998 mp;
Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane: 2.594,04 mp;
Persoane care trăiesc în orașe mici și mijlocii unde s-au implementat strategii de dezvoltare locală: 14.312;
Clădiri publice contruite/modernizate/extinse: 4.
Data de începere a proiectului: 01.08.2018
Perioada de implementare: 54 luni, respectiv între 01.08.2018 și 31.01.2023
Valoarea totală a proiectului: 16.411.543,54 lei, din care:
– contribuţie UE: 13.014.457,03 lei;
– contribuţie naţională: 3.397.086,51 lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Pentru informaţii despre Programul Operaţional Regional 2014-2020, vă invităm să vizitaţi www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).