„REABILITARE, EXTINDERE ŞI DOTARE INFRASTRUCTURĂ AMBULATORIU INTEGRAT
DIN CADRUL SPITALULUI ORĂŞENESC „SFÂNTA FILOFTEIA” MIZIL, JUDEŢUL PRAHOVA”

Denumire beneficiar: UAT ORAȘ MIZIL
Obiectivul general al proiectului: Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate în Orașul Mizil şi localitățile rurale adiacente printr-o investiție de tip reabilitare/modernizare/extindere/dotare a infrastructurii ambulatoriului integrat din cadrul ”Spitalului Orășenesc ”Sfânta Filofteia””, pentru consolidarea capacității de preluare a unei proporții din cazuistica medicala (afecțiuni de gravitate mica etc.) şi asigurarea prevenției necesare, pentru ameliorarea stării de sănătate şi sporirea incluziunii sociale a persoanelor, vizând accesul sporit la servicii preventive şi de îngrijire medicală primară a persoanelor sărace şi a celor din zonele cu acces redus.
Obiective specifice ale proiectului:
1. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea corpului de clădire C8 al ambulatoriului integrat situat în incinta Spitalului Orășenesc ”Sfânta Filofteia”, din strada Spitalului nr. 21, Oraș Mizil;
2. Dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc ”Sfânta Filofteia”, din strada Spitalului nr. 21, Oraș Mizil.
Rezultate:
1. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea corpului de clădire C8 al ambulatoriului integrat situat în incinta Spitalului Orășenesc ”Sfânta Filofteia”, din strada Spitalului nr. 21, Oraș Mizil – regim P+2, suprafață construită desfășurată 1.003,60 mp – 1 unitate medicală;
2. Dotarea ambulatoriului Spitalului Orășenesc ”Sfânta Filofteia”, din strada Spitalului nr. 21, Oraș Mizil – în conformitate cu lista de echipamente şi dotări pentru un număr de 9.300 persoane beneficiare.
Data de începere a proiectului: 17.09.2018
Perioada de implementare: 48 luni, respectiv între 17.09.2018 și 17.08.2022
Valoarea totală a proiectului: 8.724.519,89 lei, din care:
– contribuţie UE: 5.503.244,09 lei;
– contribuţie naţională: 3.221.275,80 lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Pentru informaţii despre Programul Operaţional Regional 2014-2020, vă invităm să vizitaţi www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).