“Reabilitare, Modernizare, Extinderea si Doatrea Gradinitei cu program prelungit nr. 5 – oras Mizil , Cod SMIS: 123870 ” care se deruleaza prin SEAP
– Obiect; Reabilitare, Modernizare, Extinderea si Doatrea Gradinitei cu program prelungit nr. 5 – oras Mizil , Cod SMIS: 123870
– Numar anunt de participare simplificat : SCN1086723;
– Documentatia de atribuire este publicata in SEAP, in cadrul anuntului de participare simplificat nr. SCN1086723

“Achitizie stingatoare centrala fotovoltaica Mizill” realizata in catalogul SEAP, finalizata in data de 02.06.2021:
– Operatorul economic : S.C. GEFIL S.R.L.;
– Necesitate : prevederi legale in domeniul PSI;
– Obiect; Achititie stingatoare centrala fotovoltaica;
– Cantitate achizitionata: 4 stingatoare tip G5; 4 stingatoare tip SM100; 1 stingator tip P6-E-40;
– Valoare: 5.146,64 lei;
– Cod CPV : 35111320-4 Exrtintoare portabile ( Rev. 2), 35111300-8 Extintoare ( Rev.2)

“Achitizie servicii reevaluare active fixe Oras Mizil” relaizata in catalogul SEAP, finalizata in data de 02.06.2021:
– Operatorul economic : S.C. TEAM RONEXPERT S.R.L., Brasov;
– Necesitate : prevederi legale in domeniul PSI;
– Obiect; Achititie servicii reevaluare active fixe Oras Mizil;
– Cantitate achizitionata: 4 stingatoare tip G5; 4 stingatoare tip SM100; 1 stingator tip P6-E-40;
– Valoare: 5.146,64 lei;
– Cod CPV : 35111320-4 Exrtintoare portabile ( Rev. 2), 35111300-8 Extintoare ( Rev.2)
Contractul de Furnizare nr. 27177/09.06.2021 oncheiat cu S.C. TEAM RONEXPERT S.R.L.avand ca obiectiv servicii de evaluare pentru stabilirea valorii juste a bunurilor immobile din domeniul public si din domeniul privat, in vederea inregistrarii in evidentele contabile.

Contract de furnizare Nr. 24974/20.05.2021

”Achiziție licență Adobe Acrobat DC Pro 2020” realizată din catalogul SEAP, finalizată în data de 28.04.2021:
– Operator economic: S.C. VERASYS INTERNATIONAL S.R.L. București
– Necesitate: activitate curentă department IT;
– Obiect: Achiziție licență Adobe Acrobat DC Pro 2020;
– Cantitate achiziționată: 1 bucată;
– Valoare: 2.064 lei;
– Cod CPV: 48520000-9 Pachete software multimedia (Rev.2).
SPDE 295921051114370

Servicii de înregistrare cadastrală realizată din catalogul SEAP, finalizată în data de 28.04.2021 și 29.04.2021:
– Operator economic: S.C. POINT ID EXPERT S.R.L. Ploiești;
– Necesitate: înregistrare cadastrală teren pentru realizare obicteiv de investiții;
– Obiect: Achiziție servicii cadastru teren suprafață 4.360 mp;
– Cantitate achiziționată: 1 lucrare;
– Valoare: 1.000 lei;
– Cod CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2).
– Operator economic: S.C. POINT ID EXPERT S.R.L. Ploiești;
– Necesitate: înregistrare cadastrală teren pentru realizare obicteiv de investiții;
– Obiect: Documentație cadastrală;
– Cantitate achiziționată: 2 lucrări;
– Valoare: 2.000 lei;
– Cod CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2).
Contract de servicii nr. 23366 din 05.05.2021
Act aditional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 23366 din 05.05.2021

”Achiziție servicii arhivistice” realizată din catalogul SEAP, finalizată în data de 22.04.2021:
– Operator economic: P.F.A. DRĂGĂNUȚ IULIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
– Necesitate: arhivare documente;
– Obiect: Achiziție servicii arhivistice;
– Cantitate achiziționată: 13.000 dosare;
– Valoare: 130.000 lei;
– Cod CPV: 79995100-6 Servicii de arhivare (Rev.2).
SPDE 295921051114380

Achizițiile de materiale necesare realizării branșamentului de apă și a racordului de canalizare pentru obiectivul ”Grădiniță cu program normal cu săli de grupă” (Grădinița 1) realizată de la operatori economici locali:
– Operator economic: CONSIMAT SERV S.R.L. Baba Ana
– Necesitate: realizare branșament de apă și racord de canalizare;
– Obiect: Achiziție materiale pentru instalații de apă și canalizare (cot PVC);
– Cantitate achiziționată: 2 buc.;
– Valoare: 30,25 lei;
– Cod CPV: 44115210-4 Materiale pentru instalații de apă și canalizare (Rev.2).

– Operator economic: SELEN SERV S.R.L. Mizil
– Necesitate: realizare branșament de apă și racord de canalizare;
– Obiect: Achiziție materiale pentru instalații de apă și canalizare;
– Cantitate achiziționată: 14 repere;
– Valoare: 338,74 lei;
– Cod CPV: 44115210-4 Materiale pentru instalații de apă și canalizare (Rev.2).

– Operator economic: SELEN SERV S.R.L. Mizil
– Necesitate: realizare branșament de apă și racord de canalizare;
– Obiect: Achiziție materiale pentru instalații de apă și canalizare (țeavă PVC);
– Cantitate achiziționată: 3 buc.;
– Valoare: 226,89 lei;
– Cod CPV: 44115210-4 Materiale pentru instalații de apă și canalizare (Rev.2).

Achiziția de servicii de scanare documente, realizată de la un operator economici local:
– Operator economic: S.C. ALBINUTZA S.R.L.
– Necesitate: scanarea de documente (palnșe format mai mare de A3);
– Obiect: Scanare planșe;
– Cantitate achiziționată: 1 buc.;
– Valoare: 1.680,68 lei;
– Cod CPV: 79999100-4 Servicii de scanare (Rev.2).

”Achiziție SSD 512GB” realizată din catalogul SEAP, finalizată în data de 22.04.2021:
– Operator economic: S.C. IAȘI IT S.R.L. Horpaz
– Necesitate: Reparații pc;
– Obiect: Achiziție SSD 512GB;
– Cantitate achiziționată: 1 bucată;
– Valoare: 436,00 lei;
– Cod CPV: 30237000-9 – Piese si accesorii pentru computere (Rev.2).

”Achiziție suplimentară de papetărie” realizată din catalogul SEAP, finalizată în data de 22.04.2021:
– Operator economic: S.C. BIRO-MEDIA TRADING S.R.L. București
– Necesitate: Papetărie pentru transmitere documente control;
– Obiect: Achiziție suplimentară de papetărie;
– Cantitate achiziționată: 25 topuri hartie copiator A4, 2 hârtie copiator A3, 30 bibliorafturi;
– Valoare: 560,88 lei;
– Cod CPV: 30197644-2 – Hartie xerografica (Rev.2).

”Instalație electrică de la tabloul general la blocul de măsură pentru Grădiniță cu 3 săli de grupă” realizată din catalogul SEAP, finalizată în data de 19.04.2021:
– Operator economic: S.C. ESRA S.R.L. Ploiești
– Necesitate: Lucrări de realizare access la utilități;
– Obiect: Instalație electrică de la tabloul general la blocul de măsură pentru Grădiniță cu 3 săli de grupă;
– Cantitate achiziționată: 1;
– Valoare: 12.910,50 lei;
– Cod CPV: 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2).

”Achiziție rechizite de birou pentru Primăria Mizil” realizată din catalogul SEAP, finalizată în data de 20.04.2021:
– Operator economic: S.C. DNS BIROTICA S.R.L. București
– Necesitate: Rechizite de birou;
– Obiect: Achiziție rechizite de birou pentru Primăria Mizil;
– Cantitate achiziționată: 1;
– Valoare: 8.847,10 lei;
– Cod CPV: 30192000-1 Accesorii de birou (Rev.2).
SPDE 295921050411390

”Achiziție servicii de cadastru și intabulare teren cu suprafața de 40.000 mp” realizată din catalogul SEAP, finalizată în data de 20.04.2021:
– Operator economic: S.C. POINT ID S.R.L. Ploiești;
– Necesitate: Servicii de cadastru și intabulare;
– Obiect: Achiziție servicii de cadastru și intabulare teren cu suprafața de 40.000 mp;
– Cantitate achiziționată: 4;
– Valoare: 4.000,00 lei;
– Cod CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2).
SPDE 295921050410450

”Achiziția de servicii de consultanță realizare achiziții publice” realizată din catalogul SEAP, finalizată în data de 14.04.2021:
– Operator economic: S.C. CONSTRUCT MOARA VLĂSIEI S.R.L. Moara Vlăsiei
– Necesitate: Servicii suport pentru realizarea activității;
– Obiect: Achiziție servicii de consultanță realizare achiziții publice;
– Cantitate achiziționată: 500 ore;
– Valoare: 75.000 lei;
– Cod CPV: 79418000-7 Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2).
contractul de servicii nr. 22038/15.04.2021 avand ca obiect consultanta in realizarea achizitiilor publice derulate in Orasul Mizil

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII Nr. 24712/18.05.2021
ACT ADITIONAL 1 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII Nr. 24712/18.05.2021
Act adițional 2 la CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII Nr. 24712/18.05.2021.