DISPOZITIE Privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral ȋn orasul Mizil , ce vor fi utilizate ȋn campania electorala ȋn vederea organizarii si desfaşurarii alegerilor pentru alegerea Presedintelui Romaniei ȋn anul 2019


Art.1.Se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral ȋn orasul Mizil, ce vor fi utilizate ȋn campania electorala ȋn vederea organizarii si desfaşurarii alegerilor pentru alegerea Presedintelui Romaniei ȋn anul 2019, astfel:
1. Sediul Primăriei , B-dul. Unirii, nr. 14, Oraşului Mizil, judeţul Prahova;
2. Piaţa Oraşului Mizil, str. Blajului, nr.3-5;
3. Serviciul Public de Asistenţă Socială ( Primaria veche ) str. Mihai Bravu, nr. 85;
4. Centrul Cultural “Adrian Păunescu” Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 110;
5. Str. Erou Radu Nicolae ,nr. 4 langa Scoala Gimnaziala “ Sfanta Maria “ Mizil;
6. Str. Teilor langa bl. 8 A ;
7. Str. Mihai Bravu , in fata Blocului 189 A , bl. 2 ( Zona MFA ) ;
8. Str. Mihai Bravu ,nr 5-7 , DN1 B ,( Zona Han ) ;