Documente necesare pentru actele de identitate

1. Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România – click aici

2. Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române – click aici

3. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani – click aici

4. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani – click aici

5. Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei – click aici

6. Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior –click aici

7. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor –click aici

8. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România – click aici

9. Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței – click aici

10. Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate – click aici

11. În atenția cetățenilor care se adresează serviciului public comunitar de evidență a persoanelor – click aici

12. Dovada adresei de domiciliu – click aici

13. Contravaloarea actelor de identitate – click aici

14. Taxa de timbru – click aici

Pentru mai multe informatii folositi site-ul DIRECTIEI PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR SI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE: http://depabd.mai.gov.ro/index.html