Documente necesare pentru eliberarea Autorizației de Construire

1.Cerere tip;
2.Anexa la cerere;
3.Certificatul de Urbanism;
4.Fisele tehnice si avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism;
5.Proiectul tehnic pentru Autorizatia de Construire- PAC- intocmit in 2 ex . in conformitate cu prevederile Lg. nr.50/1991 republicata in 2004;
6.Dovada de luare in evidenta a proiectului de arhitectura din PAC , eliberata de catre Filiala teritoriala a OAR la care este inscris arhitectul;
7.Dovada achitarii taxelor legale pentru eliberarea Acordului Unic si Autorizatiei de Construire in original.

Termenul legal pentru obtinerea Autorizatiei de Construire este de max. 30 de zile de la inregistrarea cererii.

In acest context trebuie sa precizam ca durata legala totala pentru obtinera unei Autorizatii de Construire este urmatoarea:
-30 de zile pentru obtinerea Certificatului de Urbanism;
-circa 30 de zile pentru obtinerea eventualelor avize specifice;
-30 de zile pentru obtinerea Acordului Unic si Autorizatiei de Construire.

Rezulta o perioada de minim 3 luni (in care nu este inclus timpul pentru elaboraraea documentatiilor si proiectelor). Acest interval poate fi mult mai mare in cazul elaborarii, avizarii si aprobarii unui eventual PUD (PUZ).

Termenul legal de rezolvare a reclamatiilor adresate de cetateni este de 15 zile.

Precizam ca orice incepere de executie a unei constructii fara obtinerea Autorizatiei de Construire reprezinta o incalcare a prevederilor Lg. nr.50/1991 republicata in 2004 si se pedepseste cu amenda cuprinsa intre 1000-100000 lei.

Informam cetatenii orasului nostru ca au obligatia ca la terminarea lucrarilor sa se prezinte cu documentatia tehnica si cu Autorizatia de Construire la biroul de Urbanism pentru a face declaratia de terminare a lucrarilor la valoarea finala a constructiei in vederea regularizarii taxei de Autorizatie de Construire.

Neprezentarea in termen de 15 zile de la expirarea Autorizatiei de Construire atrage dupa sine amenda cuprinsa intre 200-500 lei conform prevederilor Codului Fiscal.