Documente necesare pentru eliberarea Certificatului de Urbanism

1. Cerere tip conform model F.1 anexa la Ordinul MTCT 1430/1995 la care se anexeaza:

– acte doveditoare privind dreptul de proprietate asupra imobilului ( teren si constructii);
– planul de situatie si planul de incadrare in zona in 2 exemplare intocmit pe suport topografic vizat de Oficiul Judetean de Cadastru;
– memoriu tehnic justificativ;
– documentul de plata.

Termenul de eliberare a Certificatului de Urbanism este de 30 de zile de la data depunerii documentatiei tehnice.