Elaborare PUZ

PRIMARIA ORASULUI MIZIL Nr. 12867 / 23.03.2015
Data anunţului: 23 / 03 / 2015
INTENTIE DE ELABORARE
PLAN URBANISTIC ZONAL

-Se doreste construirea unei locuinte colective cu regim de inaltime S+P+3E

Iniţiator: Primaria orasului Mizil

Elaborator: S.C. ISTBAN CONSTRUCT & CONSULTING S.R.L

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII SI PROPUNERI privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada 23/ 03 / 2015– 12/04 / 2015 între orele: 8 – 12

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: VERONICA RADU , ARHITECT SEF
Adresa- oras Mizil,b-dul Unirii, nr.14, telefon 0244.250.027, fax 0244.251.120, e-mail la primaria@primaria-mizil.ro
Observatiile sunt necesare in vederea stabilirii impactului investitiei asupra populatiei.
Raspunsul la observatiile transmise va fi transmis prin posta in termen de maxim 5 zile de la formularea acestora
Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului:
-Intentie de elaborare plan urbanistic zonal
-consultarea documentatiei preliminare la APM Prahova
– Consultare asupra propunerilor preliminare plan urbanistic zonal si dezbateri pe tema lor

panou1