Evitarea incendiilor de vegetatie…

MĂSURI
PENTRU EVITAREA PRODUCERII SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
GENERATE DE ARDEREA MIRIȘTILOR, VEGETAȚIEI. USCATE Șl A RESTURILOR
VEGETALE LA NIVELUL JUDEȚULUI PRAHOVA, PENTRU ANUL 2019