ANUNT SELECŢIE PARTENERI

SELECȚIE FINALIZATĂ

Primăria Oraşului Mizil, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii.

Mai multe informații aici:
ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI U.A.T. MIZIL
Anexa 1 – Declarație pe propria raspundere eligibilitate
Anexa 2 – Fișa de partener
Anexa 3 – Declarație ACTIVITĂȚI-DOMENII
Anexa 4 – Declarație angajament CONTRIBUȚIE

REZULTATE 09.05.2016

Mizil, 09.05.2016

Rezultatele selecţiei partenerilor pentru proiect POCU, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii

În urma derulării procedurii de selecţie parteneri în vedere dezvoltării unui proiect în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Mizil a selectat următoarele entităţi:

Ofertant / Punctaj
FUNDAŢIA „PESTALOZZI” Bucureşti – str. Ţepeş Vodă, nr. 22, sector 2, Bucureşti Punctaj – 95
ASOCIAŢIA DIABETICILOR DIN PRAHOVA Ploieşti – str. 13 septembrie, nr. 2, Ploieşti, jud. Prahova Punctaj – 40
S.C. RESUM CONSULTING S.R.L. Ploieşti – str. Ştefan Greceanu, bloc J4, etaj 8, ap. 35, Ploieşti, jud. Prahova Punctaj – 40