Furnizare materiale didactice pentru obiectivul “Continuare lucrări şcoală 10 Săli de clasă – Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu”

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL   CUI:  15562570

Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14   Tara:

Tel: +40 244250027   Fax: +40 244250551   E-mail: proscanalina@yahoo.com   Punct(e) de contact: Alina Ranceanu   In atentia: : Alina Ranceanu

ANUNT

Denumire contract:

Furnizare materiale didactice pentru obiectivul “Continuare lucrări şcoală 10 Săli de clasă – Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu”

Data limita depunere oferta:

11.05.2018 15:16

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Furnizare

Cod si denumire CPV:

39162100-6 – Material pedagogic (Rev.2)

Valoare estimata:

25.305,00  RON

Caiet de sarcini:

Caiet materiale didactice TD.doc

Descriere contract:

Obiectul contractului îl constituie furnizarea următoarelor produse: 1      Pachet de software educaţional – Mecanică buc.       1 2          Set de 10 planşe tehnice               buc.       1 3          Planşă – Funcţia logaritmică         buc.       1 4                Planşă – Integrala definită            buc.       1 5          Planşă – Determinanţi    buc.       1 6          Planşă – Funcţia putere  buc.       1 7          Planşă – Elemente de combinatorică        buc.       1 8          Planşă – Binomul lui Newton      buc.                1 9          Planşă – Limite de funcţii. Funcţii continue           buc.       1 10        Planşă – Derivata funcţiei buc.    1 11                Planşă – Elemente de statistică matematică         buc.       1 12        Planşă – Primitive. Integrala nedefinită a unei funcţii   buc.       1 13        Planşă – Elemente de teoria probabilităţilor          buc.       1 14        Planşă – Tastatura PC     buc.                1 15        Planşă – Reguli de securitate în timpul lucrului la calculator buc. 1 16        Planşă – Arhitectura PC buc.                1 17        Planşă – Reţele de calculatoare  buc.       1 18        Planşă – Clasificarea calculatoarelor         buc.       1 19                Planşă – Purtători de informaţii  buc.       1 20        Hartă – Ţările române – de la mijlocul secolului XVI până la mijlocul secolului XVIII   buc.       1 21        Hartă – Ţările române – de la mijlocul secolului XVIII până la 1859               buc.                1 22        Hartă – România 1859-1914         buc.       1 23        Hartă – Egiptul şi Mesopotania  buc.       1 24        Hartă – Marile descoperiri geografice şi cuceririle coloniale       buc.       1 25        Hartă – Primul război mondial    buc.       1 26                Hartă – Al doilea război mondial buc.       1

Conditii referitoare la contract:

Prezenta achiziţie este finanţată integral de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL II) în perioada 2017-2020. Facturile emise pentru produsele furnizate în luna curentă vor fi incluse în solicitarea transmisă pentru decontare către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în prima decadă a lunii următoare. MDRAPFE efectuează plata până la finalul lunii în care se depune solicitarea de decontare, autoritatea contractantă realizând ulterior plata către furnizor. Nu se vor percepe penalizări în cazul în care autoritatea contractantă nu onorează plata facturilor din cauza nerespectării de către finanţator a angajamentului de transfer a fondurilor aferente acestei investiţii către achizitor

Conditii de participare:

Operator economic trebuie sa fie inscris la Registrul Comertului; modalitate de indeplinire: prezentare CUI.

Criterii de atribuire:

Preţul cel mai scazut

Informatii suplimentare:

Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea produselor ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: Furnizare materiale didactice pentru obiectivul “Continuare lucrări şcoală 10 Săli de clasă – Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu”, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP”, cod CPV 39162100-6 Material pedagogic (Rev. 2). Ofertele vor include lista produselor oferite în conformitate cu anexa la prezentul caiet de sarcini. Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 11.05.2018. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail proscanalina@yahoo.com şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP. Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu produsul care corespunde cerinţelor sale și are cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectivă.În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligaţia de a transmite prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă.Netransmiterea unui răspuns în termenul menţionat mai sus echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile.

Caiet sarcini materiale didactice TD